A sztalini örökség védői

A sztalini örökség és annak taláros bírái

 

A napokban semmisítette meg az Alkotmánybíróság a végkielégítésekre kivetett 98%-os adót. Köztudott a kormány válasza, hogy még egyszer benyújtja ugyanazt a törvényt és kicsit megnyírbálja az Alkotmánybíróság hatáskörét. Ezt követően azonnal megszólaltak a democsokrácia mocsarát védő szocionista békák. Arról beszélnek, hogy van egy íratlan alkotmány is, meg az alkotmány szelleme, stb.

A kívülről szemlélődő szerzőnek az alábbi gondolatai támadtak:

Hogy lehet, hogy az Alkotmánybíróság ilyen gyorsan tudott dönteni ebben az ügyben, amikor a hazafiak által beadott panaszokra nincs idejük, illetve azok elbírálásra előreláthatólag 3010 után kerül sorra. Amíg nincs bizonyítva az ellenkezője, feltételezem, hogy a "talárosokat" személyes, vagy a pereputtyuk érintettsége miatt hátrányosan érinti a kormány kísérlete, hogy a mocsarat le akarja csapolni. Ezért kuruttyolnak a szocionista békák olyan hangosan. Mi hallatszik ki ebből?

Nincsenek megelégedve a democsokrácia saját maguk által hozott szabályaival. Az ugyanis úgy volt megalkotva, hogy belülről semmiképen se lehessen feltörni. Ennek eszköze volt a 2/3 os törvények sokasága. Áprilisig azt kuruttyolták, hogy "a politika helye a parlamentben van, ott kell megvitatni a dolgokat, ha valaki nincs megelégedve, akkor vannak választások, ahol kifelyezheti a véleményét, ezt írja elő a (mocsár, a békák) törvénye, stb."

Most úgy néz ki, hogy itt is átszakadt a gát, nem csak a vörös iszapnál, ezért most előveszik a repertoár 2. sz . darabját. Most előkerül az erkölcs, az íratlan szabály, az aggódás, hogy úgy módosítják a törvényeket, hogy a természetesen csak a saját törvényeiket tisztelő gerinctelenek, csúszómászók, békák mocsár nélkül maradnak. 

Ennek megfelelően a "talárosok" is nyilatkoztak már, hogy bizony ők saját maguk döntik el, hogy mit vizsgálnak, és mit nem, kvázi ők a parlament felett állnak, nem a nép, nem a nép által választott parlament, hanem ők döntik el, hogy mi lehet törvény.

Itt merül fel a második kérdésem: miért nem voltak ennyire érzékenyek 2002-ben, 2006-ban. Miért nem hirdették ki pl. Kurcsány Ferenc öszödi beszéde után, hogy a szocionista kormány törvénytelen?

A másik dolog, ami ezzel összefügg, a Jobbik kritikája,  hogy a Fidesz túl gyakran változtatja az alkotmányt. Ezzel kapcsolatban, illetve az Alkotmánybírósággal kapcsolatban beszélnünk kell arról, hogy milyen alkotmányról van szó.

Természetesen Sztálin ránk erőszakolt örökségéről van szó, aminek már a preambulumában benne van, hogy ideiglenes. Szerény véleményem szerint, ezt a sztálini örökséget akár naponta lehetne változtatni, ez akkor sem a miénk. Az új alkotmány körüli fejleményeket is figyelemmel fogjuk követni. Egyenlőre csak azt a döntést szeretném egy mondatban kommentálni, hogy a szocionisták és az SZDSZ utódpártja nem vesznek részt az új alkotmány előkészítésében: csak nehogy meggondolják magukat!

Szikla