„Egymás mellett egyikünknek vagy másikunknak a dolgok természetes szükségszerűsége folytán el kell pusztulnia, ez az alternatíva. Mi élni akarunk, s akarjuk, hogy e föld a miénk maradjon. Válasszatok!”

— (Istóczy Győző)

Lelkiismeret'88 megemlékezése (TISZAESZLÁR  2023. április 2.     141.éve történt   (1882.április 1.)

Kedves magyar testvérek!

Mint Anya szólok, Solymosi Eszter sírja mellől a szeretet jegyében. Kérjük az Égiek segítségét, hogy Boldogasszonyunk oltalmazza és áldja meg e napot és a jelenlévőket.

Kérlek Benneteket: mondjuk el együtt a HUN IMÁT.

Ezután  Boldogasszonyunkhoz fohászkodunk:

Szóval szólítalak, áhítattal hívlak ég-föld teremtője, BABBA szép Boldogasszonyunk,

Erdőket, hogy füllel hallgasd, Mezőket, hogy szemmel tarthass.

Adj erőt égi jó Anyám, lerázni sok terhemet, kínzó keservemet, - Oltalmazd szegény lelkemet!

Boldogasszony, égi ősöm, Téged hívlak örökösön. Égi anyám,maradj mindig velem!

Légy ma is végzetes bajunkban segítségünkre ABBA Atyám és BABBA égi Édesanyám Boldogasszonyunk.

A zsidó purim és pészah ideje egybeesik a keresztény Húsvét, helyesebben Feltámadás ünnepével és az azelőtti készülődéssel.

Pészah ünnepének alapja, hogy az ún. Egyiptomi fogságból szabadultak az egyiptomiakat ért sok csapás, gyilkosság és kifosztásuk árán. Purim pedig a perzsák közötti mészárlás és a zsidó hatalom megerősítésének ünnepe.

Az egyiptomi esetben megölik az áldozati bárányt, és az ő vérét kenik a házakra, hogy megvédelmezzék magukat, és kedvezzenek bosszúálló istenüknek. Vajon Jézus Krisztus és a keresztény magyar szűz leányok vérét is ezen rituálé okán ontották ki?

tűz2023. március 31. péntek 17.30
Árpád kilátó: az EU ellenes VÉRES KARD országos körútjának
       20 éves évfordulója alkalmából
                      SZER tűzet gyújtunk.
 
 
A helyszín térképének linkje:
https://www.google.com/maps/place/Árpád+kilátó/@47.5327117,19.0029299,15z/data=!4m5!3m4!1s0x
4741d925a07ce1b1:0xed82d297f9c78d54!8m2!3d47.5351802!4d18.9998084
 
Helyszín: Budapest II. ker.:Törökvész út - Kapy út kereszteződésénél levő „pléhkrisztus”-tól tovább gyalog a Verecke lépcsőn felfelé (kb.: összesen 400 m.) a felső szakaszáig, Verecke útba érkezik, ahol egy táblát helyezünk el, hogy az Árpád kilátó ŐRTŰZ balra, kb. 100 lépés után jobbra a betonútra, majd folyamatosan a hegyre vezető erdei úton az Árpád kilátó alatti kis tisztásig.

Megközelíthető: BKK-val: 11-es busszal. Batthyány térről a Verecke lépcső megálló RC https://bkk.hu/menetrendek/#11 vagy 29-es busszal. Hűvösvölgy, illetve Szentlélek tér felől, Verecke lépcső megálló.
 
--------------------------------------------- 
Április 1. szombat  17 óra
Felsőgöd   Margit u 7.
TURULMADÁR  söröző
--------------------------------------------- 
Solymosi Eszter sírjaÁprilis 2. vasárnap 13 óra 
Tiszaeszlár temető
Solymosi Eszter sírjának koszorúzása
 
 
 
 
Szeretettel várunk mindenkit
 
a Lelkiismeret Csoport és
az Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői
 

Tisztelt Külügyminisztérium!

Nyílt levelünk célja, hogy felszólítsuk a külügyminisztériumon keresztül a magyar kormányt, hogy hozzon meg fontos nemzet stratégiai döntéseket, és lépéseket az Ukrajnában kialakult súlyos helyzetre való tekintettel.

Nemzeti sorskérdésünk történelmi óráiban vagyunk, és nincs hová tovább hátrálnunk, miközben a kárpátaljai magyarok vére értelmetlenül hullik egy olyan háborúban, amihez semmi közünk sincs!

Először is:

Kárpátaljai férfiakat az utcákról, munkahelyükről, az óvodáktól, iskoláktól hurcolják el, amikor épp a gyerekeikért mennek.

Egyértelmű információk azt mutatják, hogy ezek a kisebbségi sorkatonák a legveszélyesebb frontokon, aránytalanul többen hullanak el, mint az ukránok.

Másodszor: 

Kárpátalja lakossága 1991. december 1- i ügydöntő népszavazáson (78 %-os részvétellel, 81.4%-os többségű igennel) kinyilvánította, hogy autonóm státuszt kíván. Kijev ezt a mai napig nem léptette érvénybe. Ellenkezőleg, a népszavazás erre vonatkozó kérdéseit, utólag közvélemény-kutatássá silányította. 

Harmadszor:

Az ukrán állam fennállása óta, figyelmen kívül hagyja, sőt folyamatosan lábbal tiporja, és elnyomja a nemzetiségek jogait és megtűri a nemzeti kisebbségek elleni atrocitásokat. Sőt mindezeket tetézve, a kisebbségek elleni törvényeket hoz. Terrorista módon viselkedve, végül odáig ment, hogy már bizonyítottan 14 ezer Donbaszí orosz vére szárad a kezén, ami miatt is robbant ki az orosz beavatkozás.

Bem szobor“Igazságot, önrendelkezést és békét Kárpátalja népeinek! 
 
Ezért, a magyar külügynek fel kell vetni a különböző európai fórumokon, Kárpátalja békés területi revízióját."
 
„A hit pedig, a remélt dolgoknak, valóságként való elfogadása,
és a nem látott tények felől, a magunk meggyőzése”
 
- Deák Ferenc igy fogalmazott:
„Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják.
De, amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges.”
 
A Biblia erről beszél:
„De, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk,
hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk”
 
Egy ugyancsak komoly könyv így int, bátorít minket:
 
„Beláthatatlanok az ember távlatai
- csak ámulhatunk rajtuk -
Felmérni azonban, képtelen vagyunk őket.”
(Alexandr. Szolzsenyicin a 20. század tragédiájának nagy orosz elbeszélője)
 
 

Petíció Kárpátaljáért
Revíziós tüntetés lesz Kárpátalja Népeiért a
Külügyminisztérium előtt

A kárpátaljai Magyarság végveszélybe került. Aki tehette elmenekült, az otthon maradt férfiakat az utcán fogdossák össze és ágyútölteléknek viszik a frontra, Közösségi jogaiktól megfosztották őket, Kárpátaljára özönlenek a kelet-ukrajnai menekültek, megváltoztatva e térség etnikai összetételét.

    kárpátalja

Ilyen körülmények között szükséges a magyar állam határozott fellépése a kárpátaljai magyarok és az ott élő magyaroroszok, azaz ruszinok védelmében, amely népnek az etnogenezise a Magyar Királyságban ment végbe, és amelynek a puszta létét is letagadja a kijevi rezsim.

A Lelkiismeret '88 csoport a Magyarok Világszövetsége támogatásával tüntetésre hív minden magyar hazafit. A tüntetés keretében megkísérlik egy Szijártó Péter külügyminiszternek címzett petíció átadását.

A rendezvény főszervezője Gyetvay György Gergely, az MVSZ Fővárosi Szervezetének elnöke, báró Perényi Zsigmond leszármazottja, akinek egyik felmenője a XX. század derekán visszacsatolt Kárpátalja kormányzója volt.

A tüntetés időpontja: 2023. február 27., hétfő 18 óra

Helyszín: Budapest, II. kerület, Bem tér, a Külügyminisztérium épülete előtt

Add tovább, és tarts velünk!