„Vajon ismeri Európa az erdélyi lakosság ellen Habsburg segítséggel és támogatással évszázadokon át elkövetett…kegyetlenkedéseket?”

— (Kosztin Árpád)

Kedves Magyar Ember! Ön, aki ezt olvassa, amennyiben egyetért az alábbi felhívással, juttassa el képviselőjéhez, országvezető politikusokhoz, mint saját követelését. De juttassa el az ismerőseihez is, hogy ők is gondolkozzanak el és legyenek támogatói annak, hogy mi, "plebs" / köznép nem tűrjük tovább, hogy az emberiség egy igen szűk köre a világ országainak politikus bábjaival karöltve játszadozzon az emberiséggel, annak legnagyobb részét kiírtsa és a megmaradottakat zombikká züllesztve rabszolgaként tartsa fenn. (lásd ezt: https://vigyazo.blog.hu/2017/02/05/amerikai_stonhenge_az_antikrisztus_tizparancsolata)

Közszolgák!

Lakosként, választópolgárként, a magyar nemzet tagjaként kérem, hogy az alábbi lakossági kérés ügyében maximális aktivitással járjanak el és a nagy nyilvánosság felé a végzett tevékenységükről, a tudomásukra jutott információkról folyamatos és részletes tájékoztatást adjanak!
 
Sokunkban felmerült, hogy a koronavírus nem természetes, evolúciós úton jött létre, hanem rosszindulatú, az emberiség tömegpusztítására indított kísérlet eredményeképpen. Ennek tisztázásához követeljük a körülmények független szakértők általi megvizsgálását, nagy nyilvánosság előtt a felelősök név szerinti megnevezését és a legszigorúbb felelősségre vonását és kérjük ehhez - mint a lakosság kéréseinek képviseletére választott tisztségviselőket - az Önök aktív támogatását, közbenjárását.
 
Különösképp fontos e vizsgálat, mivel nem ismertek annak körülményei, hogy pontosan miként jelent meg az emberiség életében, és miért éppen Kínában? Valóban egy vuhani piacon egyszercsak ott volt ez a vírus? Honnan? Ki juttatta oda?
 
S hogy miért is vagyunk bizalmatlanok a központi tájékoztatásokkal szemben, íme, példaképpen egy videó, melyben Bill Gates szájából hangzik el egy nyilvános, tudományos rendezvényen az általa vezetett kutatóintézetnek az emberiség kiirtására vonatkozó tevékenysége:  https://www.youtube.com/watch?v=0cSeZxgOTls
Számon kérte már ezt valaki Bill Gates-en? És ő csak egy a sok közül, akik valószínűsíthetően hasonló indítékkal végeznek kísérleteket, már állítottak elő és vetettek be tömegpusztító vírusokat. Ezen kutatások világméretű kivizsgálását követeljük!
 
Egy biztos: a lakosságot zombiként kezelve, manipulált, hamis és elsősorban pánikkeltő információk szolgáltatásával sokáig már nem lehet hitegetni. Lehet, hogy még sokan a WC papír köbméternyi vásárlásával gondolják, hogy megússzák a fertőzést, de az értelmesen gondolkodó emberek száma rohamosan növekszik! És ezek az emberek értelmes, igaz válaszokat várnak a feltett kérdéseikre!
 
Magyar politikusok, vezető tisztségeket betöltők!
Kérjük Önöket, hogy a tömegpusztító kutatások feltárására a magyar kormány tegyen javaslatot az erre illetékes nemzetközi fórumon és a legnagyobb nemzetközi nyilvánosság mellett.
Induljon nemzetközi nyomozás a világban minden olyan egészségügyi intézménnyel szemben, ahol az emberiség tömeges kiirtására alkalmas vírusok és egyéb biológiai eszközök kísérlete zajlik.
 
A nyomozást végző szervezet felállításában kötelezően vegyen részt az USA, Oroszország, Kína, Irán, Olaszország - de emellett még más ország társadalmi / civil szervezete is delegálhat tagot a nyomozó szervezetbe. A nyomozás finanszírozása nemzetközi pénzalapból legyen biztosítva.
 
Magyarország a nyomozás kapcsán szólítsa fel a világ összes hivatalban lévő kormányát, hogy:
- adják meg az állami támogatással működő egészségügyi kutatólaboratóriumok listáját és azok államilag jóváhagyott programjait
- a kormányok nyilatkozzanak, hogy állami támogatással emberiségellenes kísérlet nem történik, és minden eszközzel biztosítsák a nyomozást végző szervezetek ellenőrző, feltáró munkáját
- adják meg az ország területén bejegyzett magántulajdonú egészségügyi kutatólaboratóriumok listáját a nyomozást végző szervezet számára
- minden törvényes eszközzel támogassák az ilyen kísérleti intézmények feltárását, a kísérletet megrendelő személyek, társaságok felderítését.