„Egy irgalmatlan nagy görbe orr, felette éles szemek, alatta ravasz ajkak mosolya, beárnyékolva két dugóhúzószerű hajfonat által, ezer rongyba foszló antic öltözet – valóságos mozaik – két sáros lábon ingó görbe hát, pintli és síp… ez a zsidó.”

— (Ónody Géza: Tiszaeszlár)

BÚCSÚZUNK -- ELBÚCSÚZTUNK

NAGYSZÉKELY 2020. augusztus 30. vasárnap

PirkDSC02543 25ad. A baromfiudvarban kukorékolnak a kakasok -- éledni hívják, keltegetik a világot. A Nap vándorútjára indul. Fénysugarai bearanyozzák a Földet. Nagyszékelyből egy magyar lélek az égi mezőkön folytatja útját.

Az ország minden tájáról összesereglettek a lelkiismeretes barátok, hagyomány őrzök, hogy tiszteletüket tegyék és búcsút vegyenek Kígyós Sándortól.

A családdal együtt szomorú szívvel hallgattuk a „Búcsúznunk kell” című dalt, mellyel a búcsú szertartás elkezdődött. A helyi református lelkész, aki jól ismerte, méltatta életét, a Teremtőhöz fűződő Isten-képét.

A részvétnyilvánítDSC02535 25ások, beszélgetések, ismerkedések, Sándorral való emlékeink felidézése lelki közösséggé kovácsolt bennünket.

Egyik résztvevő barátja magyar nyelvünk gyönyörűségére is felhívta figyelmünk.

Közösség, lelkiség, tisztesség, rátermettség, bölcsesség, egészség, készség, légiesség, stb. szavainkban ÉG-hez való kapcsolódás, viszony fellelhető.

Őt hallgatva eszembe jutott többek között Sir John Bowlig (1792-1872), aki számtalan nyelvet beszélő angol zseni, köztük a magyart is több nyelvjárásban.

"ADSC02545 25 magyar nyelv eredete nagyon távoli múltba mutat. Rendkívüli módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása arra az időre nyúlik vissza, mikor még a mai Európában beszélt nyelvek nem is léteztek.

Egy olyan nyelv, mi önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött, amiben logika van, rendszer, erő és matézis, harmonikus hangzással és illeszthetőséggel.

A magyar nyelv egy tömör kődarab, melyen az idők viharai csöppnyi karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásaitól függő kalendárium. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem alkudozik, nem ad, és nem vesz el senkitől. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfDSC02543 25énylőbb emléke. Ám a magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény. Aki megfejti majdan, az isteni titkokat boncol, annak is az első tételét.

Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél volt, s az Ige Istenné lett."

A zsálya a néplélek hagyománya szerint a lélek megtisztulást segíti elő. Ennek tudatában hoztam egy zsályacsokrot, amelyet a Lelkiismeret’88 csoport és az Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői, valamint az Iloncsuk (e szó kígyót jelent törökül) hagyományőrző csoporttal közösen meggyújtottunk Sanyit megidézve.

E közben az ”Ősi intelem” szólt halkan KARAUL táltos tolmácsolásában.