„A fejlődés alapjait csak magunkban keressük…csak az a mienk, amit önerőből értünk fel. Sohasem jött létre nagy dolog ott, ahol a nemzet munkásai nem önmagukban, hanem másokban bíztak… A nemzeti nagyság alapja csak magában a nemzetben van.

— (Gróf Széchenyi István)

 

(írta: Reiner Fuelmich

Németország és Kanada ügyvédi kamarának tagja 26 éve.

Tagja a négytagú német Corona Vizsgáló Bizottságnak)

2020.július 10 óta számos nemzetközi tudós és szakértő vallomását hallgatta meg.

Dautsche bank a világ egyik legnagyobb és legelismertebb bankja volt, ma a világ egyik legmérgezettebb bűnszervezete.

Volkswagen világ legnagyobb autógyártó cége, ma hírhedt az óriási dízel csalásról, vagy Kuchne  Nagel  a világ legnagyobb szállító vállalata.

Több millió dolláros vesztegetési ügyben pereljük őket. 

Alkotmány ellenesség  jogprofesszorai:

 Kingreen, Morswig,Yougbload,Foskarau

Túlságosan gyorsan söprődtek át olyan intézkedések, amelyek Németországban emberek milliói számára alkotmányos jogai jelentős felfüggesztését jelentette.

Binó Thorsten Schleife  nyilvánosan kijelentette, hogy a német igazságszolgáltatás 1949 óta a legsúlyosabb helyzetben van.

Büntetőjog alapján, hamis tényeket állítva a PCR tesztekkel, vagy a szándékos veszélyre való félrevezetéssel kapcsolatban melyeket Drosten, Wieler, valamint a WHO követett el csakis csalásként értékelhető.

Polgári kártérítés jog szabályai alapján szándékos károkozásnak minősül. 

(41 p.) 

A német polgárjog professzora Martin Schwab ezt a megállapítást egy nyilvános interjúban 180 oldalas átfogó jogi véleményben támogatja. Megismerkedett néhány témával úgy, mint eddig egyetlen más jogtudós sem.

A mainstrem  média teljes mértékben elmulasztott beszámolni az úgynevezett járvány valódi tényeiről.

Drosten, Wieler, Tedros urak és a WHO, akik valamennyien tudták saját, vagy intézményeik szaktudása alapján, hogy a PCR tesztek nem képesek információt szolgáltatni a fertőzésekről, de ennek ellenére újra és újra azt állítják a nagyközönségnek, hogy a teszt hiteles. Az egész világon ezt terjesztve!

Mindannyian tudták, hogy ajánlásaikat a világ kormányai elfogadják és ez alapján döntenek a társadalmi távolságtartás és a kötelező maszkok viselésének szabályairól.   

(42.37 p.) Ez utóbbi nagyon súlyos egészségügyi veszélyt jelent, amint ezt egyre több független tanulmány és szakértői nyilatkozat mutatja be.

A polgári kártérítési törvény szabályai szerint mindazok, akiket károsítottak ezek a PCR tesztek által kiváltott lezárások, jogosultak teljes kártérítésre a veszteségeikért.

Különösen kompenzációs kötelezettség áll fenn, amely kártérítés kötelessége a társaságok és az önálló vállalkozók által a bezárás és egyéb intézkedések következtében elszenvedett nyereségkiesésért.

Időközben a koronaellenes intézkedések olyan pusztító kárt okoztak a világ lakosságának egészségében és gazdaságában, hogy a Drosten, Wieler úr és a WHO által elkövetett bűncselekmények jogi értelemben az emberiség ellen tényleges bűncselekménynek kell minősíteni, ahogyan azt meghatározták a nemzetközi büntető törvénykönyv 7. szakaszában.

Hogyan tehetnénk valamit? Mit tehetünk?  Nos a csoportos kereset legjobb út a kártérítéshez és a politikai következményekhez.

Az úgynevezett csoportos per az angol törvényen alapul és ma létezik az USA-ban  és Kanadában.

Lehetővé teszi a bíróság számára, hogy a kártérítési panaszt csoportos keresetként a felperes kérelmére csoportos perként tárgyalhassa meg.

Amikor nagyszámú ember számára okozott kár következtében azonos típusú kárt szenvedtek. Máskép fogalmazva: a bíró engedélyezheti a csoportos per folytatását, ha a jog és a tény közös kérdései alkotják a per létfontosságú elemét. Itt az általános kérdés valójában a világméretű PCR teszt alapú zárolások és következményei körül forognak. Csakúgy, mint a Volkswagen dizel motoros személygépkocsik működő képes termékek voltak, de hibásak voltak egy úgynevezett defeat device  (hatásalapító berendezés) miatt, mert nem feleltek meg a kibocsátási normáknak.

Tehát a PCR tesztek, amelyek más viszonylatban tökéletesen jó termékek, viszont teljesen alkalmatlanok a fertőzés diagnosztizálásához.

Most, ha egy amerikai, vagy  kanadai vállalat, vagy egy amerikai, vagy kanadai    magánszemély kártérítésért bepereli ezeket a személyeket az USA-ban vagy Kanadában, akkor a vita rendezésére a bíróság külön kérésére engedélyezheti a panasz csoportos tárgyalását.

Ha ez megtörténik világszerte az összes érintett felet erről tájékoztatják a   mainstream médiában közzétett kiadványok útján és így lehetőségük nyílik a bíróság által meghatározott határidőn belül csatlakozni ehhez a csoportos  keresethez. (45.37 p.)

A csoportos kereset előnye, hogy csak egy tárgyalásra van szükség, nevezetesen egy olyan reprezentatív felperes panaszának elbírálására, amely a csoport minden tagjára jellemző módon érint.

Ez egyrészt olcsóbb, másrészt gyorsabb, mint több százezer vagy még több egyedi per. Harmadszor pedig kevesebb terhet ró a bíróságokra.

Negyedszer, általában véve sokkal pontosabb vizsgálatot tesz lehetővé a vádaknál, mint ami lehetséges lenne több százezer vagy még annál is több, ami valószínűbb ebben az esetben a Corona ügyben, amely akár több millió egyedi pert is indíthat. Különös tekintettel a jól bevált angol – amerikai törvénynél, ahol a tárgyalást megelőző felismerések is felhasználhatóak.

Ez megköveteli, hogy minden, a per meghatározása szempontjából releváns bizonyítékot le lehessen tenni az asztalra, ellentétben a srukturális egyensúlyhiányú német perek tipikus helyzetével.

Itt Németországban a kártérítési ügyvédek csoportja összefogott, hogy segítse ügyfeleit a kártérítésben.

Minden lényeges információt és dokumentumot megadtunk a német felperesek számára.

Mekkora felbecsült kárt szenvedtek el, akik felperesek csoportjához tartoznak.

Később csatlakozhatnak a csoporthoz, ahogy halad előre az ügy, vagy Kanadában, vagy az USA-ban.

Kezdetben az ügyvédek csoportja úgy ítélte meg, hogy más nem német felperesek kártérítési igényeit is összegyűjti és kezeli, de ez kezelhetetlennek bizonyult.

A nemzetközi ügyvédi hálózaton keresztül azonban, amely napról napra növekszik, a német ügyvédi csoport ingyenesen biztosítja az összes többi ország összes  kollegájának az összes lényeges információt. Beleértve a szakértői véleményeket és a szakértők tanúvallomásait is, ami azt is mutatja, hogy a PCR tesztek nem képesek kimutatni a fertőzést.

(48.17 p)

Ezek a botrányos Corona tények, amelyeket főleg a Corona Vizsgáló Bizottság gyűjtött össze és a fentiekben összefoglaltak olyan tények, amelyek hamarosan  igaznak bizonyulnak, akár egy bíróságon, akár a világ számos bíróságán.

Ezek olyan tények, melyek lerántják a maszkot azok arcáról, akik felelősek ezekért a bűncselekményekért. Azoknak a politikusoknak, akik hisznek ezeknek a korrupt embereknek.

Ezeket a tényeket ezúttal mentőövként kínáljuk fel, amelyek segíthetnek a cselekvés menetének kiigazításában és régóta esedékes nyilvános tudományos megbeszélések megkezdésében, hogy ne süllyedjenek azokkal a sarlatánokkal és bűnözőkkel!