„…az oláhnak már jellemében van a gyanakvó bizalmatlanság, az előítéletes butaság, melyhez a furfangos rosszakaratnak nem kis adagja járul; fennhéjázó, durva, midőn hatalomban van, kígyóként csúszó-mászó, és alázatos, midőn túl van szárnyalva, határtalanul gyáva az erőssel szemben, kannibálilag kegyetlen a gyengével való mérkőzésnél…”

— (Orbán Balázs: A Székelyföld leírása 1870.)

NL temetése2Budapesten Újpest Megyeri úti temetőben Nagy Lászlót sok igazszívű magyar ember, barát kísérte utolsó útjára.
Aranyló napsugár szórta ránk sugarát a búcsúztató szertartás alatt, éreztetvén az Égi kegyelmet!
Az ittlevő honfiak tiszteletadásán, virágözönén érezhető volt a lelkek összekapcsolódása. Sok-sok igazszívű magyarnak egy időben, egy helyen gyakorta kellene összejönni, megtapasztalni a Lélek erejét. Nem engedve helyet a sopánkodásnak, csak figyelmet, tiszteletet adni egymásnak és az igazi Hősöknek.
Búcsúbeszédet mondott Hegedűs Lóránt tiszteletes, Dr. Gaudi Nagy Tamás és Gonda László. A Nemzeti Jogvédő beszédében elhangzott, hogy az elszámoltatás és az igazságtétellel még tartozunk Lacinak. Halálához kétséget kizáróan hozzájárult a 2006 - s brutális rendőrterror támadása, melyben elvesztette bal szeme világát. .
Ezután elkísértük utolsó útjára a sírjáig. A nemzetiszínű-szalagos koszorúk és az egyénileg hozott fehér rózsák, élővirágok özöne borította el a sírhantot.
Búcsúzóul együtt elénekeltük himnuszainkat.
A barátok, tisztelettevők lehajtott fejjel a 2006-s események szörnyű súlya alatt Lacival a szívükben lassan távoztak.
Végezetül a Lelkiismeret’88. Csoport jóvoltából felcsendült a Kárpátia zenekar „Az utolsó szó jogán” c. sokunk által ismert csodálatos dala, majd az. Egészséges fejbőr együttestől az „Esküszünk a nemzet magyar Istenére” és a „Magyar Hiszekegy”-et mondtuk el.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!”
Szalagunk felirata: „Amíg élünk Laci 2006.Nem felejtünk L’88. Egy.”

Bpest,2023.01.11.
Lelkiismeret’88.Egyesület