„…az oláhnak már jellemében van a gyanakvó bizalmatlanság, az előítéletes butaság, melyhez a furfangos rosszakaratnak nem kis adagja járul; fennhéjázó, durva, midőn hatalomban van, kígyóként csúszó-mászó, és alázatos, midőn túl van szárnyalva, határtalanul gyáva az erőssel szemben, kannibálilag kegyetlen a gyengével való mérkőzésnél…”

— (Orbán Balázs: A Székelyföld leírása 1870.)

A Magyar Nemzet tagjaként kijelentjük, hogy:

nem fogadjuk el a „kikiáltott” köztársaságok létezését, mert idegen hatalom akaratából jöttek létre, mint a1946. évi I. törvény,

a „köztársasági kisalkotmány” az 1949.évi XX-as törvénnyel bevezetett szovjet alkotmány a szovjet köztársaság az 1989-es „ideiglenes köztársasági alkotmány”, ami az 1949-esnek a módosítása

és a „rózsadombi paktummal” módosult a 2011-es „Alaptörvény”, mert az általa létrehozott újabb „köztársaságnak” sincs társadalmi elfogadottsága, mert nem a Nemzetgyűlés alkotta meg és nem lett népszavazásra bocsájtva.

Mindezek tudatában kijelentjük, hogy:

Íratlan Történeti Alkotmányunk, és a Szent Korona által biztosított ősi, szokásjogon alapuló jogrendünk nem helyezhető puccsal, vagy államcsínnyel hatályon kívül! Ezért Magyarország, mint a Szent Korona országa, melynek jogfolytonos állama a Magyar Királyság, államformája a királyság, ma is szabad, független és semleges állam!

A Szent Korona Országa, mint legitim és létező Magyar Királyság, nem tagja az Európai Uniónak, a NATO-nak, WHO-nak, honpolgáraira nem hatályosak sem ezeknek a szervezeteknek, sem a velük szerződéses viszonyban álló illegitim köztársaságok törvényei, így azok el nem ismeréséért a honpolgárok nem vonhatók felelősségre!

Web: www.lelkiismeret88.hu