„A fejlődés alapjait csak magunkban keressük…csak az a mienk, amit önerőből értünk fel. Sohasem jött létre nagy dolog ott, ahol a nemzet munkásai nem önmagukban, hanem másokban bíztak… A nemzeti nagyság alapja csak magában a nemzetben van.

— (Gróf Széchenyi István)

 

Novák Katalin

Köztársasági elnök

Orbán Viktor

Miniszterelnök

Tiltakozó petíció

Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen

Első lépés:

Október 6-án a nemzeti gyásznapon a Budaőrsi úti Petőfi Sándorról átnevezett Mária Terézia laktanya előtt kértük és követeltük, hogy

1.Csák János miniszter kérjen bocsánatot 2023. március 15-ért, amikor gondatlanságból meggyalázta Petőfi Sándor emlékét a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél.
2. Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter vonja vissza a laktanyát elnevező határozatát, és kérjen bocsánatot e tettéért.
3. Amennyiben a két miniszter nem tenne eleget e követeléseknek, úgy Orbán Viktor miniszterelnök mentse fel őket haladéktalanul tisztségükből.

Második lépés:

Mivel ez nem történt meg 2023.november 3-ig, ezért ezen a napon a Kapisztrán téren a Honvédelmi Minisztérium előtt felszólítottuk Csák János kultúráért felelős minisztert, hogy haladéktalanul mondjon le tisztségéről.

Valamint felszólítottuk Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert is, hogy haladéktalanul mondjon le tisztségéről, mert a Budaőrsi úti Petőfi Sándor honvédőrnagy nevét viselő laktanyát átnevezte egy Habsburg uralkodóról, súlyosan meggyalázva ezzel nemzetünk nagy költőjének emlékét születésének 200. évében. Alkalmatlansága abban is megnyilvánult, hogy a Hadtörténeti Intézetet és Múzeumot is szétverte.

Harmadik lépés:

Mivel ennek sem tettek eleget, ezért 2023. december 1-én a Szent György téren, a Sándor palota előtt felszólítjuk Novák Katalin köztársasági elnököt, mint a Magyar Honvédség főparancsnokát, valamint a FIDESZ–KDNP pártkoalíció miniszterelnökét Orbán Viktort, hogy azonnal bocsássák el Csák Jánost és Szalay–Bobrovniczky Kristófot! Magyar miniszteri tisztséget ilyen méltatlan emberek nem tölthetnek be!

Amennyiben ezt nem tennék meg, akkor Önök sem képviselnek magyar érdeket. Akkor ne hirdessék és ne tekintsék magukat sem egy nemzeti kormány fejének, sem magyar államfőnek.

Végül közös akarattal kijelentjük, hogy Petőfi Sándor hamvait, amelyek temetetlenül porlanak egy bőröndben valahol Európában, még ebben az évben el kell temetni az Ismeretlen Hős szimbolikus sírjában, a Hősök terén.

Hazafias üdvözlettel:

Mindazok nevében, akik az október 6-i tüntetés után kiadott petíciót papíron vagy elektronikusan aláírták: