„Vajon ismeri Európa az erdélyi lakosság ellen Habsburg segítséggel és támogatással évszázadokon át elkövetett…kegyetlenkedéseket?”

— (Kosztin Árpád)

Kedves magyar Testvéreim!
2024.január 6. Vízkereszt. Nemzetvezetőnk születésnapja

.....a létező világ nem illúzió, nem káprázat, nem egyetlen éjszaka rossz álma, benne ébredünk újra és újra, örökkön-örökké: nem tagadhatjuk meg, nem feledkezhetünk meg és nem mondhatunk le róla. /H. J/

Mivé lesz?
Mivé lesz minden, ha a fény helyett
árnyék borítja be a kék eget,
ha a templom kárpitja megreped,
ha keresztre megy, ki hozott életet,
mivé lesz minden?
hová rendeled ó Isten földi gyermeked,
ha harcodat vívta és mégis elveszett,
hogyan szenteli meg így a Te neved?
Mivé lesz minden, hogyha vágyaink
megölnek minket és az álmaink
nem Te vagy és nem a szerelem,
az ember így mivé legyen?
Ne hagyd ó Isten, hogy fény helyett
sötétség borítsa be az életet,
hogy zsarnokok s csalók nyerjenek,
s hogy vérré váljanak a tengerek.
ne engedd gyilkosok vágyait,
hogy megöljék kisdedek álmait,
ne legyen sáska raj és marha vész,
ne égessék azt, aki érted élt!
A hazugság ne legyen erény,
s az igazság győzzön e földtekén! (Fülöp Zoltán Bulcsú)

Tisztelettel adózunk nemzetvezetőnk 127. születésnapján.
Kérdésem: Szálasi Ferenctől miért félnek 78 éve, és még ma is a hatalom urai – keresztény demokraták, liberálisok, szocialisták, kommunisták? --- Mert félnek minden gondolkodó, nem alattvaló típusú embertől! Félnek a gyilkosok a felelősségre vonástól, amely már 33 éve „alkotmányosan” várat magára!

A lelketlen politikusok primitív elvetemültsége igazolja, hogy már minden emberi minimum hiányzik belőlük!

Nem csak nemzetvezetőnk rehabilitálásáról kell beszélnünk csupán, hanem minden embert megillető tisztességes temetésről!.

Ami kijárt a kommunista gyilkos gazembereknek is, mint Kádár, Gerő, Rajk, Münnich, Horn, Biszku, Apró, Farkas Vlagyimir stb. Valamint a díszsírhely! Ezzel szemben a kivégzett Szálasi Ferenc miniszterelnökünk és nemzettársairól még azt sem tudjuk, hogy hol hantolták el Őket!!
A ”rendszerváltás” gengszter váltás eredménye se hozott változást e téren. Az embert (elv) barátai mutatják be a legjobban, hogy miféle ember ő maga! A „taláros hóhér” Tildytől, Rákosin és Kádáron át, Antallon, Gönczön, Hornon, Medgyessyn, Gyurcsányon keresztül Orbánig és Áderig mindannyian felelősek a jelen helyzetért!

A „rehabilitáló” bíráknak el kellene jutniuk legalább egy átlagos tisztességű ember erkölcsi szintjéig! Példaként állítom Olaszországot, ahol az antifasiszta, kommunista partizánok által meggyilkolt Benito Mussolininek, szabadon látogatható mauzóleuma van már legalább ötven éve!

Nemzetünk kötelessége, hogy Szálasi Ferenc és társai temetése méltóság teljesen, hivatalosan történjék meg!

Kevesen tudják azt a tényt, hogy a Szent Koronát Szálasi Ferenc révén katonai védelmi kíséretben menekítették ki az országból és így Istennek hála, nem lett szovjet „hadizsákmány”!

A katolikus egyház 78 éves simliskedését feladva, a lelkiismerete szellemében Erdő Péter bíboros úr szólaljon meg Szálasi Ferenc nemzetvezetőnk méltó temetése érdekében! A bíboros úr előtt még nyitva áll a lehetőség, hogy a katolikus egyház
minden eddigi sunnyogó esztergomi érsekeinek: (Mindszenty József, Lékai László, Paskai László) a nemzet elleni mulasztását pótolja!

Annak, hogy egy hithű katolikust, aki halála előtt meggyónt és a pap feloldozta! És akit 78 éve nem temetnek el a „Tiszteletreméltó” érsek urak!
Akkor miért is vannak önök exellenciás úr? Miért kerülnek önök évente legalább százmilliárd forintba nekünk? Ennek a kérdésnek a tisztázása, hogy működik önöknél bíboros úr? Ennyi a katolikus erkölcs, kötelesség egy meggyilkolt hívő el nem temetése esetében?

Szeretet jegyében mit sugall önöknek a Szentlélek? A halottat el kell temetni !

Segítek, egy hasonló példával az ökonómikus szeretet jegyében, hátha úgy könnyebb lesz önöknek is!

1613 októberében, mikor a Krisztusban szeretett református testvérük, Bethlen Gábor törökök segítséggel és néhány korrupt, gyilkos hajdúval, letaszította trónjáról és meggyilkoltatta elődjét, a szintén református testvérüket, Báthory Gábor fejedelmet.
Bosszúból „ezért” a meggyilkolt fejedelmet 15 évig (!) nem engedte eltemettetni a trónbitorló! Majd 1628-ban Bethlen második feleségének (Brandenburgi Katalin) józanabb erkölcsi érzékű brandenburgi rokonai követelésére engedte Báthory Gábor fejedelmet eltemetni „Gábor bég”, a gyilkos Bethlen, (Nyír)bátorban! Jellemző a keresztény ökonómiára, hogy az akkori református papok is Bethlent szolgálták ki és a temetését nem szorgalmazták a halott református Báthory Gábor fejedelemnek!
A katolikus papoknak is ezen kellene gondolkodni és lépni, nem a mindenkori politikát kiszolgálni! De a halottat el kell temetni egy állítólag európai jogállamban!

Jézus előtt mintegy ötszázötven évvel korábban már pogány erkölcsi „közhely” volt, hogy a „halottakat el kell temetni”. Szofoklész óta tehát ez a pogányság korából eredő erkölcsi alapelv sérül már háromnegyed évszázada a keresztény Magyarországon is a humanizmus és a minden embert állítólag megillető emberi jogok idején, egy európai, keresztény jogállamban!

Igaz, hogy a magyarországi katolikus egyháznak és a keresztény magyar államnak is már több, mint ezer éves rutinja van a halottgyalázásban és az el nem temetésben!
Árpád magyar jog szerinti örökösét Koppányt a német „szent birodalmi” segítséggel tőrbe csalták. Szétdaraboltatva és temetetlenül hagyva a fejedelem tetemét, ezáltal megbecstelenítve.
Exellenciás urak! Jól van ez így? Az utókor számára rendezni kellene helyére tenni a történelmünket.

„Egy szó mint száz, aljas és undorító a magyar elit” 1945 óta, a választó és választott nép sajátos szimbiózisa:…„ha kicsit megkaparjuk a hivatalos életrajzokat, rögtön kibuknak az elképesztő kapcsolatok, a felvett nevek mögötti valóságos múlt, és az a szemfényvesztés, mellyel az országrontók szabályosan elosztották magukat jobbra és balra, minden pártba és mozgalomba, hogy soha ne lehessen őket tetten érni, leleplezni, megbüntetni, vagy legalább kérdőre vonni.”
Sajnos! /Szentmihályi Szabó Péter/

Az emberiség tudtára adta Jézus Krisztus is azt, hogy életellenes erőket leginkább az ördög összpontosította „az ördög kezdettől fogva emberölő volt, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság”. (Ján.8,44)
„Azok vették kezükbe a Krisztus követők lelki életének irányítását, akik keresztre feszítették Őt.”

Napjainkban szokás, hogy külföldi személyek kapnak szobrot, holott Hazánk történelmi nagyjai érdemelnék meg, hogy tereinket ékesítsék!
A lélek és a szeretet hatalma biztos jelét az mutatja, ha Őseinknek, Hőseinknek állítunk emlékműveket!
Példának hozhatom Mongóliát, ahol monumentális szobrot állítottak Dzsingisz kán (Gyöngyös kán) nagy vezérüknek. Ez a tiszteletadás példa értékű, amely követendő!
Atilla király Isten ostora, Koppány fejedelem magyar jog szerinti örökös, Horthy Miklós kormányzó, Szálasi Ferenc nemzetvezető az utolsó törvényes miniszterünk, és hosszan sorolhatnám azok neveit, akik a helyreállított történelmünk fényében méltóak a
tiszteletre!
A jelen uralkodó hatalom a nemzethalált magában hordó hazugság tömeggel - gyalázza és megveti (önös érdekből vagy bűnös tudatlanságból) magyar nemzet hős fiait, kik a hazáért rajongó hazaszeretetükben életüket áldozták.”
A nemzet múltjának szentségként való tisztelete az, amely egy nemzetközösséget megtartani képes!
Elsőrendű feladataink közé tartozik, hogy fiataljaink az elfelejtett múltunkat és történelmünk valós igazságát megismerjék!
Ha múltjukat ismét megtanulják becsülni, akkor Őseinek emlékezete dicső tettekre serkentik majd ifjainkat!

Köszönöm, hogy együtt emlékezhettünk nemzetvezetőnk születésnapján.
Tölgyesiné Taraba Magdolna
Lelkiismeret’88.Egy.elnöke