"…Gondoskodni kell arról, hogy a halálos ellenséget legalább saját országunkban felismerjék, és a vele szemben folytatott harc mint egy felvilágosodott kor világító fáklyája a többi nép számára is megmutassa a küzdő árja népek boldogulásához vezető utat. Egyebekben a józan ész legyen a vezetőnk, és az akarat az erőnk. Ez irányú szent kötelességünk adjon nekünk kitartást, legfőbb pártfogónk pedig hitünk maradjon."

— (Hitler Adolf: Harcom)

 

A termékenység tavaszi ünnepén tartjuk a Nőköszöntőnket!

2024.  Március 24-én vasárnap du. 17 órakor

TURUL HÁZ Csontváry kiállító termében

Budapest, V. Semmelweis u. 1-3.

A termékenység  legnagyobb tavaszi ünnepét -- Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, március 25-ét szenteli a néphagyomány női minőség tiszteletének.

Szeretnénk hagyománnyá tenni eme magasztos ünnepet.  

A Fény születése mindig is legfontosabb eseménye volt a magyarságnak.

A március 21-i Nap – Éj egyenlőség a tavaszi megújulás, az élet misztikus újrateremtése.

A Teremtés földi megnyilvánulása, amely a Természet törvényére és az életre tanít.

Ezért nagyon fontos, hogy „szentidőben, szenthelyen” áldozzunk, fohászkodjunk a lelki, szellemi emelkedésünkért.

Apokrif: „Az ember Fény természetű, bűntelen, szépséges, tiszta és szabad, testbe zárt isteni Fény!”
A Nő magában hordozza az isteni Fényt.

                                              „Isten országa Bennünk van!”

Ezzel szemben a katolikus hit szerint 451 óta az ember eredendően bűnös, már a méhben lévő magzat is. A belénk kódolt hitünk az irányadóezért hisszük és tudjuk, hogy a lelkiismeret szava Isten, ŐS-TEN szava. A tiszta lelkiismeretünk és a szabad akaratunk irányulhat az Égiek felé!

A terem falain körbe ölelnek Albert Éva iparművész csodálatos gyöngyözött Boldogasszony képei, melyeken keresztül sugárzik Anyaistenünk SZER – ETET-e, és érzékelhetjük Égi Királynőnk gondoskodását a női mivoltunkról.

A Gyümölcsoltó Boldogasszony képen láthatjuk  a magból kiinduló fa jelképezi az életet. A virágok sokasága érzékelteti az élet szárba szökkenését, és a kisded Jézus fogantatását.

Mi a nőkben a termékenységet, az Élet hordozóját,

valamint a család szentségét  tiszteljük.

Mindenkit szeretettel várunk:

ŐSI HITÜNK BOLDOGASSZONYÁNAK ŐRZŐI

nevében: Tölgyesiné Taraba Magdolna