„Ki fogja megoldani a magyarság problémáját? A következő nemzedék? Ne várjunk erre, mi vagyunk a következő nemzedék."

— (Szántai Lajos MOM-kultúrház, 2005.)

 

Alk.jogi Konf 2024

VI. Alkotmányjogi Konferencia
Témája:  Helyreállítható-e, és hogyan a Történeti Alkotmány jogrendje, és a jogfolytonosság az Alaptörvény segítségével?

Szükségét a Történeti Alkotmányhoz, -a mi sajátos, magyar joghagyományainkhoz- való visszatérés adja, ami a mostani zűrzavaros és háborús helyzetben már a megmaradásunk feltétele lett.

Sajnálatos módon az AB álláspontja szerint a szokásjog létezik, de figyelmen kívül hagyható, „el lehet tőle tekinteni”. Nemzetünk és magyarságunk fennmaradásának érdeke azonban azt kívánja, állítsuk helyre minél hamarabb a Történeti Alkotmány jogrendjét, és a blosevik-kommunizmus alatt megtagadott magyar államunk jogfolytonosságát. Magyar önmeghatározunk szerint: Magyarország a Szent Korona országa! – melynek Alkotmányát nem lehet „hatályon kívül helyezni”- mert: „Nem ismerjük el Történeti Alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.”

Fontosságát és időszerűségét Kocsis István szavai igazolják:
 "A Szent Korona tana megőrző erejévé vált a magyar alkotmánynak, a magyar államiságnak, meghatározójává a magyar közjogfejlődésnek, de jelentősége nem akkor volt a legnagyobb, amikor a magyar nemzet jólétben és biztonságban élt, hanem akkor, amikor nehéz helyzetekbe került. Történelme legnehezebb helyzetein a Szent Korona segítségével lett úrrá a magyar nemzet... Megteremtője volt a nemzeti egységnek a magyar történelem legnehezebb, legdrámaibb helyzeteiben. És éppen azért, mert a Szent Korona a mindenkori politikai nemzet számára, a Szent Korona tagjai számára elsősorban a szabadságjogokat, a méltányosságot, illetve a jogbiztonságot jelentette, a Szent Korona országainak szabad polgárai természetszerűen övezték hálával, szeretettel, tisztelettel. Tisztelve szerették mindazok, akik a törvények, az alkotmány megtartását nem érezték terhesnek, félve tisztelték azok, akik a törvényeket csak kényszerűségből tartották meg."

Mottója - Deák Ferenc szavaival élve: „…mi visszaköveteljük ôsi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerzôdések által állapíttatott meg s a nemzet életébôl fejlett ki; azon alkotmányt, melyet idônkint a kor kivánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak…”

Helyszíne: Magyarok Világszövetsége székháza, Budapest Semmelweis u. 1-3

Időpontja: 2024 május 12. 10h-18h között

Program: 10h-10h30: Megnyitó - Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke
10h30-12h: előadások
12h-13h: ebédszünet
13h-15h 30: előadások
15h30: Összegzés: Jogi fórum-kerekasztal beszélgetés az előadókkal és vendégekkel

Levezető elnök: Dr Bene Gábor
Résztvevők: Dr Fiszter Zsuzsanna, Dr Bene Gábor, Dr Diviki Attila, Dr Tóth Máté PhD, Dr Monostory Attila, Dr Feledy István, Jelenczki István, Vesztergám Miklós
Szervezők: MVSZ, AHNSZ

.A rendezvény nyílt, a belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!