„Minden érzéseddel szeresd földedet, mely szült, ápolt, s hantjával eltakar. Ám csak úgy lángolhat kebelünk drága hazánkért, ha ismerjük múltját és gyakorta látjuk elvonulni a dicsők fényes sorait… Emelkedjetek, buzogjatok, és hozzájuk hasonló lenni törekedjetek!

— (Magyar Történelmi Arcképcsarnok, 1902. Ára: 2 korona)

Kedves magyar Testvéreim!
2024.január 6. Vízkereszt. Nemzetvezetőnk születésnapja

.....a létező világ nem illúzió, nem káprázat, nem egyetlen éjszaka rossz álma, benne ébredünk újra és újra, örökkön-örökké: nem tagadhatjuk meg, nem feledkezhetünk meg és nem mondhatunk le róla. /H. J/

Mivé lesz?
Mivé lesz minden, ha a fény helyett
árnyék borítja be a kék eget,
ha a templom kárpitja megreped,
ha keresztre megy, ki hozott életet,
mivé lesz minden?
hová rendeled ó Isten földi gyermeked,
ha harcodat vívta és mégis elveszett,
hogyan szenteli meg így a Te neved?
Mivé lesz minden, hogyha vágyaink
megölnek minket és az álmaink
nem Te vagy és nem a szerelem,
az ember így mivé legyen?
Ne hagyd ó Isten, hogy fény helyett
sötétség borítsa be az életet,
hogy zsarnokok s csalók nyerjenek,
s hogy vérré váljanak a tengerek.
ne engedd gyilkosok vágyait,
hogy megöljék kisdedek álmait,
ne legyen sáska raj és marha vész,
ne égessék azt, aki érted élt!
A hazugság ne legyen erény,
s az igazság győzzön e földtekén! (Fülöp Zoltán Bulcsú)

Tisztelettel adózunk nemzetvezetőnk 127. születésnapján.
Kérdésem: Szálasi Ferenctől miért félnek 78 éve, és még ma is a hatalom urai – keresztény demokraták, liberálisok, szocialisták, kommunisták? --- Mert félnek minden gondolkodó, nem alattvaló típusú embertől! Félnek a gyilkosok a felelősségre vonástól, amely már 33 éve „alkotmányosan” várat magára!

tűzSZER-TŰZ gyújtása a télinapfordulón
2023. december 21-én csütörtök 16.30 óra

„…Keresd meg az embereket a környezetedben, akik hozzád hasonlóan szomjazzák a Fényt…együtt gyújtsatok tüzeket…”

A szent tűz tisztelete az ősvallás, vagyis napistenhitünk legtisztább, legszakrálisabb ősvallása mind a mai napig. Ezzel - a tizenhatodik tűzgyújtással, a  NAP világát szimbolizáló lánggal ismét hódolunk az ősi hagyománynak REND-nek.

Az  élet - halál  örök körforgása, a régiek elmúlása, az újak születése ugyanolyan önmagába visszatérő REND, mint a NAP  pályája annak születésétől alábukásáig. Őseink ugyanis nem a természeti erőket imádták, hanem éppen azokat a minőségeket tisztelték, amelyeknek  e z e k   a jelképei. Tűzszertartás keretében kapcsolatot teremtünk őseinkkel. Ősi hitünk szerint a sötétség hatalmának ideje az éjszaka, elűzésük legjobb fegyvere a Nap tükre és a tűz, amelyben az ősök tanyáznak.

 A tűz lángja Őseink meg idézésére száll az Égre :

  „Őseink, hőseink, tekintsetek le ránk.

  Tinéktek áldozunk, Hozzátok száll imánk”

☝️A Hamasz egy dialektika a népirtás legitimitására.
 
A Hamasz, a cionista boge, valójában egy cionista vállalat, amelyet 1978-ban jegyeztek be Izraelben
Az IKT-papírok szerint a Hamaszt 1978-ban jegyezték be legálisan Izraelben Menachem Begin égisze alatt, valamint Ahmed Yassin sejk, Hassan Al politikai tanítványa. Bana, a Muszlim Testvériség báb-alapítója.
A Muzulmán Testvériség egy hasonlóan cionista szervezet, amelynek saját eredetét közvetlenül és teljes egészében a Rothschildok Szuezi Csatorna Társasága finanszírozta 1928-tól. Mindkét szervezet „iszlám”-nak álcázza magát. A Muszlim Testvériség továbbra is ezt teszi.
A Hamaszt tömegesen és közvetlenül Izrael finanszírozta a kezdetektől legalább 2012-ig, majd Kataron keresztül. Kezdetben kibővítette támogatóinak és szimpatizánsainak bázisát a szívek megnyerésére tervezett "társadalmi munkával", és továbbra is Izrael ürügyén dolgozik, Izrael számára, hogy bombázza Gázát, tesztelje és bemutassa fegyvereit, és blokád alatt álló fogolyként tartsa a gázaiakat egy szabadtéri koncentrációs táborban.
 
A Muszlim Testvériséget a Rothschilds Suez Canal Company hozta létre 1928-ban. A Hamaszt a Muzulmán Testvériség alapítójának, Haszan al-Banának a tanítványa, Ahmed Jaszin sejk jegyezte be Izraelben.
 
Remélem már érthető, ha még most sem érted, menthetetlen vagy.
 
Ehhez a témához kapcsolódik még Szakács Árpád hozzászólása az ATV-ben.

DSC04623 xMEGNYÍTÓ - TURUL HÁZ 2023.dec.5.

Álom havában elcsendesedik a lélek, szeretetre hangolódik.

Albert Éva Katalin textiliparművész alkotásai elkalauzolnak egy olyan világba, ahol a hit az akarat, de főképp a szeretet jelen van. Lelke tisztaságát, szépségét tárja elénk.

Az Égiekre hangolódás a haza szeretete, az Ősök tisztelete hozta létre textilkép sorozatát az Égiek segítségével, mely a világon egyedül álló páratlan kincs!

Nemcsak páratlan magyar kincs, hanem egyedi megvilágításban tette le a magyarok asztalára, mellyel az utókornak nagy feladata tovább vinni, hogy mindenki megismerhesse.

ÉGI KIRÁLYNŐNK, ANYAISTENÜNK, ASSZONYUNKDSC04607 x

Ősi Hitünk feltehetően a Jézus születése előtt több ezer évvel ezelőtt formálódott együtt a Szárnyas Nappal, amely a küldő és a küldött kettőse: ISTEN és az Ő kiáradó Fénye a Teremtő erő és a Törvényes Tudása.

Boldogasszonyság a kezdettől való és nem más, mint a Teremtő fényességének örök szomjúhozása a Mindenekben létező, amióta a Világ a Világ, s ameddig ISTEN akaratából az marad.

Égi királynőnk Anyaistenünk magába foglalja a Fény őrzését, Ő az óhajtó, föntre nyílt kupa, Ő a kapu kapuja életnek s halálnak, valósulás szentséges edénye is.

Életünknek minden fontos helyzetét mindenkor átszövi a Boldogasszonyság.

Novák Katalin

Köztársasági elnök

Orbán Viktor

Miniszterelnök

Tiltakozó petíció

Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen

Első lépés:

Október 6-án a nemzeti gyásznapon a Budaőrsi úti Petőfi Sándorról átnevezett Mária Terézia laktanya előtt kértük és követeltük, hogy

1.Csák János miniszter kérjen bocsánatot 2023. március 15-ért, amikor gondatlanságból meggyalázta Petőfi Sándor emlékét a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél.
2. Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter vonja vissza a laktanyát elnevező határozatát, és kérjen bocsánatot e tettéért.
3. Amennyiben a két miniszter nem tenne eleget e követeléseknek, úgy Orbán Viktor miniszterelnök mentse fel őket haladéktalanul tisztségükből.

November 28-án az országházi levélátvevőn leadtuk a Novák Katalinnak és Orbán Viktornak szóló levelet. 49 Nagykövetségnek is postáztuk a leveleket.

Novák Katalin
köztársasági elnök
Orbán Viktor
miniszterelnök

Mi, a magyar nemzet tagjai és azon tagjai nevében, akik velünk egyetértenek, lelkiismeretünk szava szerint és Történeti Alkotmányunk, azaz a Szent Korona jogrend értelmében kimondjuk a
teljes WHO-szerződés semmisségét.
Itt utalnánk Dr. David Martin EP képviselő leleplező felszólalására az Európai Parlamentben, amikor azt nyilatkozta, hogy „a WHO (World Health Organization) az 1947-es megalakulása óta egy bűnöző kartell.”
A WHO alapítói 1947-ben – a rendelkezésre álló dokumentumok szerint is – bűncselekményekre készülhettek, különben nem kötöttek volna ki maguk számára mentelmi jogot mind a nyomozati cselekmények, mind az azt követő jogi eljárások, mind a büntethetőség tekintetében.

M E G H Í V Ó

Albert Éva Katalin textil iparművész

Boldogasszony textil képeinek kiállítására,
amely a világon egyedül álló páratlan
magyar kincs, egyedi megvilágításban.

Lelke tisztaságát, szépségét tárja elénk
az Égiekre hangolva sugallja
Anyaistenünk tiszteletét.

Szeretettel várunk!
Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői Bt.

Nagykövetségeknek postáztuk eme levelet a petíciók csatolásával. (20 db levél)

Kinai, Japán,  Olasz Nagykövetségek is megkapták.

Íme a petíció szövege:

Tisztelt Nagykövet Úrhölgy/Úr!

Levelünkkel tájékoztatjuk Önöket, hogy nem értünk egyet  Kormányunk állásfoglalásával a jelenleg dúló Izrael - Palesztin háború esetében.

Magyarország kormányának állásfoglalása nem tükrözi a pártatlanságot, amely elengedhetetlen  a jó kapcsolatok fenntartásához.

Az egyszerű ember  átérzi, tudja, hogy a fájdalomnak nincs bőrszíne, országhatára – mindenki egyformán szenved!

Köztudott, hogy médiánk a hatalom által irányított híreket közvetít, köszönő viszonyban sincs a magyar néplélekkel!

Megoldás a jelen Izrael – Palesztin háborús helyzetben a tűzszünet!

Megtorlások leállítása, a két-állami megoldás, béketárgyalások támogatása, ahogyan Oroszország, Kína, Brazília  javasolta.

A petíciókat és az állásfoglalást  -- mellyel egyetértünk -- megküldtük az alábbi  Nagykövetségeknek:

 • Palesztin Állam Nagykövetsége
 • Marokkó Királyság Nagykövetsége
 • Tunézia Nagykövetség
 • Egyiptomi Arab Köztársaság Nagykövetsége
 • Algériai Demokratikus és Népi Közt. Nagykövetsége
 • Katar Állam Nagykövetsége
 • Szaúd - Arábia Nagykövetsége
 • Jemen Köztársaság Nagykövetsége
 • Ománi Szultánság Nagykövetsége
 • Dél-afrikai Köztársaság Nagykövetsége
 • Oroszország budapesti Nagykövetsége
 • Brazil Szövetségi Közt. Nagykövetsége
 • Török Nagykövetség
 • Irán Nagykövetség
 • Izrael Állam Nagykövetsége
 • Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége
 • Szlovák Köztársaság Nagykövetsége

Békét, barátságot, erőt  egészséget, kívánva köszönjük figyelmüket!

Budapest,2023.november 5.

Lelkiismerert’88.Egyesület

               elnöke

Tölgyesiné  Taraba Magdolna

Az ENSZ Közgyűlése elfogadta az arab országok azon határozatát, amely azonnali fegyverszünetet követel a palesztin-izraeli konfliktusövezetben – írja a RIA Novosztyi tudósítója.

120 ország szavazott az állásfoglalás mellett, 14 volt ellene, 45 pedig tartózkodott.
Íme a szavazás:
 
ENSZ szavazás x
Igen, jól látod, a Magyarországot képviselő bábu a "na, vajon kinek?" az utasítására a békefelhívás (fegyverszünet) ELLEN szavazott. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy a hatalmon levő párt (zsidesz) ugyanolyan cionista gyilkos, mint a közel-keleti testvérpártja..
Mielőtt belemerülnék a témába: Hogy megelőzzem a "zsidógyűlölő" rágalmat, ezúton is igen nagy tisztelettel adózok pl. az alábbi zsidó származású:
 • Vámbéry Ármin orientalistának,
  aki elkötelezett magyar érzelmű tudós volt az 1800-as években és ő ment szembe - megcáfolhatatlanul - az akkori MTA "finnugoristákkal", bizonyítva, hogy a magyarság finnugor származása egy hazugság.
 • Mordechai Vanunu mérnöknek,
  aki felfedte a világ előtt az addig titkosan futó cionista atomprogramot, melynek "jutalma": börtön, majd állandó megfigyelés alatt, háziőrizetben kell leélnie a teljes hátralévő életét.
 • Radnóti Miklós költőnek,
  aki megírta a csodálatos "Nem tudhatom" c. versét.
 • Miko Peled izraeli békeaktivistának,
  aki teljes mellszélességgel kiáll a palesztinok önálló állama mellett, pedig katona apja részt vett 1948-ban a zsidó állam létrejöttéért folytatott harcokban, később azonban ő maga is a béke támogatója lett.
 • Norman Finkelstein írónak,
  aki megírta a "Holokauszt ipar" c. könyvét, lerántva a leplet a más halálán élősködő, meggazdagodó zsidókról - pl. Ellie Wiesel valamint számos "kárpótlással foglalkozó" zsidó szervezet.
 • dr. Israel Finkelstein a tel-aviv-i régészeti egyetem emeritus professzorának,
  aki a "Biblia és Régészet" c. művében leleplezte a bibliában leírt hazugságokat, melyek Dávid és Salamon életéről szólnak. (Mindkettőt legfeljebb - ha éltek egyáltalán - egy héber kecskepásztor törzs vezetőjének titulálja (!), mivel semmilyen régészeti bizonyíték nincs a leírtak alátámasztására. Illetve van, de a két kecske-vezér története valójában az egyiptomi történelemben III. Tuthmosis valamint III. Amenhotep fáraók írásos bizonyítékokkal igazolható története. Ugyanilyen csalás történt az ószövetségi Mózes és Noé személyére, akiket szintén "honosított" a zsidó hazugsággyár.