„Egy irgalmatlan nagy görbe orr, felette éles szemek, alatta ravasz ajkak mosolya, beárnyékolva két dugóhúzószerű hajfonat által, ezer rongyba foszló antic öltözet – valóságos mozaik – két sáros lábon ingó görbe hát, pintli és síp… ez a zsidó.”

— (Ónody Géza: Tiszaeszlár)

Először is azért álltam a színpadra, hogy bejelentsem: A 2014. május 6-i Kossuth téri, a magyar föld megvédéséért tartott tüntetés kapcsán a Lelkiismeret '88 Csoport határozottan kiáll dr. Gaudi-Nagy Tamás Nemzeti Jogvédő ügyvéd mellett. 

Gaudi-Nagy Tamás egész eddigi munkássága a nemzetéért aggódó és azért cselekedni is kész ember életútját tükrözi. Rá nagyon is illik egy régi angol család jelmondata:           "Ne szavakat, cselekedeteket!..."

A tüntetés után a hazaáruló ember leköpése kapcsán röviden annyit kívánunk megjegyezni, hogy : "aki szelet vet, az vihart arat"...

Gyáva népnek nincs hazája...és nem is lesz (Balczó András)

Ez a kiállás a honlapunkon is fent van.

Másodsorban mi magyarok ősi szokás szerint a Nap felkeltét felemelt karral szoktuk köszönteni. Vagy egy munka elvégzéséhez a segítségét kérjük, fohászkodunk Istenünkhöz, Boldogasszonyunkhoz, ha a gazda elindul lovaival a földekre az ostorával keresztet vetett lovai elé, hát mi is eme nagy feladathoz:

Boldogasszony Anyánkhoz fohászkodjunk, hogy Anyai szeretetét terítse magyar földünkre, mert

              Ő minden magyarok Égi Földi Anyja és létének védelmezője!

      ÉGI BÉKE SZÁLLJ A FÖLDRE! MARADJ VELÜNK MINDÖRÖKRE!

MAGYAR NÉPÜNK MEGMARADJON, ÉGI FÉNYBEN SZAPORODJON!

                           ÉDES ANYAFÖLDÜNK MEGMARADJON!

                                                                                      Így legyen!

Mivel az Istennel közvetlen kapcsolatban álló magyar hívő lelkek a jóságra, és a jóra törekvése alapozza meg a Természet Rendjének tiszta és egészséges szemléletén nyugvó Erkölcsöt, ez az erkölcstan nem szolgál vallási érdeket, hanem az

                Istentől irányított tiszta Lelkiismeretnek a szavát hiszi és tudja

                                „Isten Szavának” és „Isten Akaratának”.

Tehát én a lelkiismeretem szavára Égi sugallatra indultam az Országos EU elleni Véres Kard körutamra hazafias kötelességből, mert a Hazám Veszélyben volt.

11 napos körút saját költségen, mert az "EU – NEM" támogatást nem érdemelt. Szavazás napján a Lelkiismeret 88. Csoport 7 helyen jegyzőkönyvileg bizonyíthatóan kampánycsendet sértett. Ki hallott erről? Az akkori törvények szerint is érvénytelen volt ez a szavazás, illegitim - majd betuszkoltak az Európai Unióba. 

A múltkori május 1-i tüntetésen, banya kaszával a kezében jól jelképezte az Uniós szavazásunkat, egy köteg szórólapot ott szétosztottam. Ezen a lapon is szerepelt, hogy „Magyar Földet idegen kézbe?” „Kiváló magyar élelmiszerek helyett hormonokkal és vegyszerekkel teli nyugatit?” „Önként vállalni egy újabb TRIANONT?"

„Megszavazni a politikusoknak zsíros pozíciókat, de a népnek rabszolgaságot hozó

Európai Uniós csatlakozást?    NEM - NEM - NEM !

„Mani, Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája” c. könyvből egy részlet
"Volt egyszer egy gazdag mágus, akinek volt egy nagy juhnyája. A mágus nagyon fukar volt, nem akart felvenni sok pásztort, és nem akart kerítést sem építeni a mező körül, ahol a juhok legelésztek. Amikor a mágus a birkák közelébe ment, azok bemenekültek az erdőbe, ott pedig vagy beleestek a szakadékba, vagy eltévedtek, és más mezők felé kóboroltak. Tudták, hogy a mágus a húsukat és a bőrüket akarja. A juhok pedig nem szerették ezt. Végül a mágus megtalálta a megoldást. Meghipnotizálta a juhait, és elhitette velük, hogy halhatatlanok, és a levágás nem árthat nekik, sőt ez egy kellemes dolog a számukra. Majd a mágus elhitette velük, hogy jó pásztoruk és szereti őket, hogy minden áldozatra kész értük. Végül azt állította, hogy bármi is történjék majd velük, az nem most fog megtörténni, ezért nem kell aggódniuk. Azután azt is elültette a juhok fejében, hogy ők valójában nem is juhok. Egyeseknek azt sugalmazta, hogy oroszlánok, másoknak, hogy sasok, vagy emberek, sőt mágusok. Így a juhok nem okoztak számára több fáradságot vagy gondot. Nem szöktek el, sőt nyugodtan várták, hogy a mágus megnyírja vagy levágja őket."   
„Ez a keleti mese tökéletesen ábrázolja és érzékelteti az emberek helyzetét. Az emberek nem látják, hogy mi vár rájuk, nem képesek helyzetüket átlátni, ezért semmit nem tesznek, hogy kiutat keressenek és találjanak. Ha látnák, mi vár rájuk, képtelenek lennének akár csak egy másodpercig is ebben a helyzetben maradni. Van kiút, de az emberek nem látják, hanem alszanak és nem képesek felébredni a hipnotikus álomból.
Az a birka, amelyik oroszlánnak vagy varázslónak képzeli magát, valójában tovább alszik, nem képes meglátni és ellenőriznie magát, hogy alszik-e, vagy ébren van. Nehéz felébredni."

„Halld meg Testvér a „kiáltó Szót”, mert a történelem fejszéje már a magyar élet fájának gyökerére vettetett.”

„Merjél hazádban magyar lenni, napkelettől napnyugatig. És ha azt látod, hogy gyalázzák családod, hazádat: toppants oda, hogy nem tűröm! Nincs annyi pénz, nincs annyi kincs, ami felérne azzal, amit őseink nékünk igaz szóval meghagytak:

hűség, bátorság, becsület. Ez a magyar lelke és vezérlő szelleme.”

                                                                       Tokmak Karaul őrző táltos

Mivel OLTÁRUNK az édes ANYAFÖLD

   (letérdeltem a színpadon)

„Tend oltárodnál térdre hullva kérünk, hogy szabad Hazánkat add vissza nékünk.”

   (Aki hittel kéri, annak adatik!)

 

Tölgyesi Jánosné

Taraba Magdolna a Lelkiismeret 88. Csoport és
az Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői nevében