"…Gondoskodni kell arról, hogy a halálos ellenséget legalább saját országunkban felismerjék, és a vele szemben folytatott harc mint egy felvilágosodott kor világító fáklyája a többi nép számára is megmutassa a küzdő árja népek boldogulásához vezető utat. Egyebekben a józan ész legyen a vezetőnk, és az akarat az erőnk. Ez irányú szent kötelességünk adjon nekünk kitartást, legfőbb pártfogónk pedig hitünk maradjon."

— (Hitler Adolf: Harcom)

 

Kedves, Fideszre szavazó magyar honfitársam!

Összefogásra szólítalak, nem ellenségeskedésre. A mostani választás után nagy lett a felelősséged! Te elhiszed, míg mi, nem Fideszre szavazó, magyar érzelmű emberek nem hisszük, hogy ez a társaság valóban magyar Magyarország építésében érdekelt. Hát segíts, hogy a közös érdekeink érvényesüljenek.

Az országunkban rengeteg problémát kell megoldani. Az elkövetkezendő 4 évben kiderül, hogy a „MIT?” problémákat és feladatokat a kormány majd „HOGYAN?” és „MIÉRT?” fogja megoldani. A Te felelősséged ezután, hogy vakon dicsőítesz egy bálványt – akit valószínűleg személyesen nem is ismersz és  nem tudhatod, hogy mit, hogyan, miért tett / fog tenni –, avagy értelmes ember módjára nemzetben, magyar tisztességben gondolkodva véded meg a szavazatoddal adott felhatalmazásod értékét.

Nem kétségbe vonva, hogy Te is magyar érzelmű vagy, a jelen helyzetben Tőled és társaidtól várjuk hazánk és népünk érdekeinek megvédését az általad választottak munkájának szigorú kontrolljával. Mi a szavazó urnáknál megtettük, „amit megkövetelt a Haza”, most Te jössz, hogy megmutasd, mi rosszul gondoltuk, láttuk!

Mi, Fideszre nem szavazók elítéltük a tisztességtelenséget, lopást. Ti azt mondtátok, ez belefér, hisz mindenki lop.
Mi, Fideszre nem szavazók, úgy látjuk, hogy az ország kiárusítása és a magyar nemzet elárulása és kivéreztetése zajlik.

A nézetkülönbségünket két csoportra bontanám: a nemzet halálát okozó problémák – a magyar erkölcsöt szembeköpő problémák.

Az alább felsoroltak meg nem oldása a nemzet halálát jelentik, a legmagasabb prioritásúak a magyarság életterében. Erre szövetkezzünk, ez a legfontosabb. A veszélypontok meghatározásában és  e területek védelmében egyet kell értenünk, össze kell fognunk! Viszont – elkötelezettséged alapján – Neked kell a kiválasztottjaidat ellenőrizni és helyes, magyar úton tartani! Hallasd a hangod az alábbiakban, kérdezd képviselődet, hogy ő illetve az országos apparátus miként vélekedik az alábbiakról:

Nemzetbiztonság

 1. A parlamentben és a stratégiai vezető poszton nem lehetnek kettős állampolgárok. Ugye belátod, nemzetbiztonsági kockázat, hogy az illető mit tesz / tehet a másik állampolgársága érdekében előnyben?
 2. Hazánkban fegyveres szervezet csak magyarságra felesküdve, a magyar kormány által 100%-ban ellenőrizve, magyar tulajdonosokkal működhet. Ugye – a sok idegen tulajdonú biztonsági szolgálatot elnézve – tudod, hogy ez jelenleg nem így van? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?
 3. A stratégiai nemzeti vagyon tulajdonjoga (föld, víz, ásványkincsek, energiaforrások, közlekedés, pénzügyi eszközök - pénzkibocsátás illetve az egészségügy, az oktatás, a jogalkotás) 100%-ban magyar kézben legyen, kizárólag magyar érdekek mentén működjön. Ugye tudod, hogy ez nem így van most? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?
 4. A stratégiai ágazatok működtetésére más országokkal, idegen szervezetekkel kötött szerződésekben a magyar érdek garantáltan védett legyen, ne legyen visszavonhatatlan károsodás, kiszolgáltatottság. Ugye tudod, hogy ez nem így van most? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?

Magyarság védelme

 1. Magyarország minden értéke, vagyona a magyar népé. Az ország (több)ezer éves történelme meghatározza, hogy mik a hagyományai, történelmi eseményei, kultúrája, vallása, erkölcse, a nemzeti értékei. Semmilyen idegen befogadott nép nem kérdőjelezheti meg, ez ellen nem tiltakozhat, nem tilttathatja le, nem rongálhatja, nem hamisíthatja. Ugye tudod, hogy ez nem így van most? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?
 2. Egy ország attól az, aminek nevezik, ha az országalapító nép polgárai vannak stratégiai (gazdasági, szociális, jogi, oktatási, művészeti, egészségügyi, energiapolitikai) ágazatok élén és még legalább a középvezetői szinten is: Csak ez garantálhatja, hogy az ágazati információk kezelése illetve az ágazatokban hozott döntések az őslakos nemzet érdekei szerint történjenek. Ugye tudod, hogy ez nem így van most? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?
 3. Az országunk népességpolitikájában kiemelkedően fontos, hogy a magyar identitású népesség legyen túlsúlyban. Nem lehet cél idegen – ráadásul kultúrában, vallásban, erkölcsben antagonisztikusan eltérő – népek, fajok betelepítése, el/túlszaporítása. Ide tartozik az abortusz törvény felülvizsgálata is, az emberi élet védelme már a fogantatás utántól. Ugye tudod, hogy ez nem így van most? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?
 4. A magyar ifjúság nevelése a stabil és magyar minőségű jövőnk záloga. El kell szakítani a csengő-zenélő-smsező tenyérnyi kis kütyüktől gyermekeinket. Természet szeretetére, védelmére, mozgásra-sportolásra, magyarságának ismeretére, az idősebbek tiszteletére kell nevelnünk őket, nem pedig egy elektronizált zombinak. Legyen tudásuk, öntudatuk, tisztességük, felelősségérzetük. Ne lehessen gombnyomásra kivezényelni őket az utcára és ha kérdeznek tőlük valamit (pl. az iszlamizálódás ellen tüntetők esetében „Tudod-e hány mecset van Budapesten azon belül milyen pártvezetésű kerületekben van a legtöbb?” /válasz: 12, ebből 11 Fideszes önkormányzatokban, Kérdés: „Akkor most kedves fidelitas-os mi ellen is tiltakozol? Mit is akarsz? Bezáratni ezeket a mecseteket”), akkor nem az a válasz: „Nem nyilatkozom”. Ugye tudod, hogy ez óriási probléma? Önálló gondolkodásra képtelen bábuk!
 5. A tisztességgel ledolgozott munkás évek után, a befizetett nyugdíjalap nyújtson tisztességes öregkort is. Ne lehessen a nyugdíjhoz való alanyi jogot elvenni és egy törvénnyel a családtagra, gyerekre átruházni az öregek eltartását. A nyugdíjjárulék fizetését törvény írja elő, a pénz az államkasszába folyik be. Ebből a gyermek egy fillért sem lát.Ugye tudod, hogy ez nem így van most? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?
 6. A magyarság elleni erőszakos támadások drasztikus felszámolása. A cigányok által elkövetett rablások, gyilkosságok elhallgatása, a bűnösök elfogása és büntetése legyen végre rendbe téve (megfélemlített intézkedő rendőrök, luxus börtönök, a saját vagyonát védő magyar ember büntetése, stb.). Valódi közbiztonság legyen, a tisztességes emberek védelme, ne a bűnözőké. Ugye tudod, hogy ez nem így van most? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?

Magyar gazdaság

 1. Országunk gazdaságpolitikájában kiemelkedően fontos, hogy az ország vezetésében és működtetésében a magyar identitású népesség idehaza találja meg az érvényesülési lehetőségét, életerős, művelt, szakképzett, tisztességesen megfizetett legyen. Ne menjen idegenbe a szaktudás, a kutatás, a magyar találmányok hasznosítása. Nem megengedhető, hogy multinacionális vállalkozások ugyanazért a munkáért nálunk (jóval) kevesebbet fizessenek. Nem megengedhető az, hogy a vállalkozások támogatásában a külföldi vállalkozás sokszorosan előnyösebb felételeket kap az államtól, mint a magyar. Ugye tudod, hogy ez nem így van most? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?
 2. Egy ország gazdaságpolitikájában elsődleges szempont a társadalom, a benne élők gazdasági potenciáljának védelme, akár egy másik kormány által elkövetett gazdasági bűntettek felülvizsgálatával is. ilyen dolog az államadósság kérdése. Antall szerint az államadósság fizetése becsületbeli ügy. Szerintem az államadósság fizetési mértékének drasztikus csökkentése nemzetvédelmi ügy! A már vagy 10-szer megfizetett hitelösszeg adósságspiráljából, uzsorakamatos rendjéből kiugrás egy tettekben is magyar kormány számára kötelező feladat (ld. izlandi példa). Ne fizessünk az uzsorásoknak, fájjon az ő fejük a pénzük miatt. El kell tűnnie a világon egyik legmagasabb ÁFA kulcsnak, a többszörös adóztatásnak, az irreálisan magas, indokolatlan illetékeknek (pl. ingatlanvásárlás esetén leadózott jövedelemből vásárolsz, miért fizetsz ismét illetéket?). Ugyancsak a legrövidebb időn belül meg kell oldani a devizahitelesek 10 éve húzódó, számos öngyilkossághoz vezető sanyargatását (ld. horvát példa). Ugye tudod, hogy ez nem így van most? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?
 3. Egy ország gazdaságpolitikájában alapvetően fontos, hogy minél magasabb szinten legyen önellátó, ne legyen kiszolgáltatva nemzetstratégiai területeken idegen erőknek. Energia, ivóvíz ellátás, műszaki eszközök, stb. Ugye tudod, hogy ez nem így van most? Ugye tudod, hogy mit jelent, ahogy most van?

Nem folytatom. Egyszerre úgysem lehet mindent megoldani. De a fenti területek torz kezelése a magyarság halálát jelenti. A torzulás kontrollja és kiigazítása, a megválasztott vezetők számonkérése a mostani választási eredmények alapján (és a korábbi Fidesz-es tevékenységek alapján is) Neked és a többi, Fideszre szavazó társaid felelőssége.

Vannak „rémhírek”, amelyek alapján mi nagyon aggódunk (többszázezer izraeli betelepítése, idegen /mit ad Isten, ez is izraeli/ katonai alakulatok jelenléte, a magyarság teljes kivéreztetése egészségileg, gazdaságilag). Mondhatod, hogy ez nem így van. Nos, a cion bölcsek jegyzőkönyvére, a Kalergi tervre (ugye tudod, mikről beszélek?) is azt mondják, hamisítvány, viszont minden tétele pontról-pontra bekövetkezett / bekövetkezik. Ismered a nyirkai jóslatot? Lehet „népmesének” venni, de az abban leírtak is megtörténtek és egy borzalmas jövőt vetítenek elénk.

Kedves Fideszre szavazó magyar honfitársam! Bizonyítsd be, hogy a fent leírt félelmek alaptalanok. Ha mindketten azt látjuk, hogy Magyarország, azon belül kiemelten a magyar identitású nép épül, szépül, erősödik, akkor hidd el, mi, másokra szavazók is elégedettek, nagyon boldogok leszünk és 4 év múlva mi is azokra szavazunk majd, akik ezidő alatti ténykedésükkel bebizonyították, hogy igaz magyar emberek (mégha egy kicsit /nagyon sokat/ lopnak is, saját zsebre).

Üdvözlettel:

Józan Paraszti Ész