"…Gondoskodni kell arról, hogy a halálos ellenséget legalább saját országunkban felismerjék, és a vele szemben folytatott harc mint egy felvilágosodott kor világító fáklyája a többi nép számára is megmutassa a küzdő árja népek boldogulásához vezető utat. Egyebekben a józan ész legyen a vezetőnk, és az akarat az erőnk. Ez irányú szent kötelességünk adjon nekünk kitartást, legfőbb pártfogónk pedig hitünk maradjon."

— (Hitler Adolf: Harcom)

 

140920 Paszto Kettoskereszt avatoPásztó Városi Önkormányzat és a Magyarok Világszövetsége,

valamint a Rákóczi Szövetség pásztói szervezete

meghívást tett közzé a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helye Avató Ünnepségére.

2014. szeptember 20.-án az Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői zászlajával részt vettünk. Magyar lelkiségünk kötelez az Összetartozás erősítésében.

Fővédnök: Sisák Imre Pásztó város polgármestere.

Védnökök: Patubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke
                   Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke
                   Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő

Pásztó, Kishegyen emelkedik a Kettős Kereszt, mely Kecskés Miklós felajánlása, Babály László adománya.  A Turul madarat ábrázoló Koltai László szobrász alkotását, a kereszt előtt helyezték el melynek leleplezése az ünnepség alkalmával történt meg.

A Fogadalmi Helyen emelkedő Turul nemzet-eszménk eredetére emlékeztet, a Kettős Kereszt pedig az „Egy az Isten” fogalmát tükrözi.
A magyar ősvallás tanításainak is legfőbb, legintőbb jele.

Az ünnepség a Kishegy alatti területen kezdődött, ahol többek között Patrubány Miklós MVSZ. Elnöke Gortva János özvegyének posztumusz ezüst emlékérmet adott át az elhunyt férj tiszteletére, aki a munkálatok során itt vesztette életét.

A Kishegyre felérve a történelmi egyházak képviselői megáldották az itt álló alkotásokat.

A helyi pásztói közösségen kívül több-százan jöttünk el e Fogadalmi Helyre. Nemzetét szerető jeles egyéniségek osztották meg gondolataikat a több órás ünnepségen a jelenlévőkkel.
A hangulatot még emelkedettebbé tették a gyönyörű versek tolmácsolói. 

Az elszakított ősi országrészeink több helyszínéről érkezve a hőseink vérével áztatott földjükből hoztak, és a Kettős Kereszt hármas halmára helyezték, jelképezve Összetartozásunkat.

A Kettős Kereszt és a Turul között elmondtuk az ősi HUN imánkat és egy fohásszal kértük Boldogasszony Anyánkat, hogy Anyai szeretetét terítse magyar földünkre, mert

Ő minden magyarok Égi Földi Anyja és létének védelmezője!

Égi béke szállj a Földre! Maradj velünk mindörökre!

Magyar népünk megmaradjon, égi fényben szaporodjon!

ÉDES  ANYAFÖLDÜNK  MEGMARADJON!

Így legyen!

  • 140920-Paszto-Kettoskereszt-avato
  • 140920-Paszto-Kettoskereszt-avato05
  • 140920-Paszto-Kettoskereszt-avato09
  • 140920-Paszto-Kettoskereszt-avato11
  • 140920-Paszto-Kettoskereszt-avato12

Az ünnepség befejeztével Pásztó város megvendégelte a résztvevőket. A sátorba a magyaros pörkölt finom illata csábította a vendégeket. Hegedű, bőgő, magyar dalok hangjai szórakoztattak, amíg falatoztunk. Élvezhettük a palóc szíves vendéglátást.

Aki csak teheti, látogasson el a pásztói Kishegyre, s lelkében megerősödve ápolja magyarságunk csodálatos üzenetét!

Maradandó, összetartozásunk szép emlékével szívünkben hazafelé utazva a Kettős Kereszt üzenetéről, titkáról beszélgettünk:
A rovás gy, vagyis a kettős kereszt, egyben három jel, amik egymásból, egymásra épülnek.
Ha egy vonalat eltávolítunk, egy rovás i - betűjét kapjuk, aminek a fogalom értéke: ISTEN.
Ha még egyet elveszünk, marad egy egyenes vonal, ami az sz-betű volt őseink ábécéjében. Ennek a betűnek fogalomértéke: SZER.
A SZER szógyökünk az egyik legjelentősebb ősi gyök. Többek közt a szer-elem, a szer-etet gyöke, őseink szerint a világ alapritmusának meghatározója, mozgatója.
A kettős kereszt olyan jel, ami hordozza magában a földön fellelhető legnagyobb bölcsességet, a hármas világ alaptörvényét, élettörvényét.
/Anya, Atya, Fiú/

E nap is az ősi titkot írja lelkünkbe, melynek üzenetét tovább hintjük az igaz magyar lelkekbe.

Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői
nevében:

Tölgyesi Jánosné és Rajz Károlyné
Budapest, 2014. szeptember 22.