„…Hogy hazánkban is mindig veszélyesnek és tűrhetetlennek ismertetett a zsidóság, bizonyítja az, hogy már az 1578-ik IItc3.§-a sürgeté, hogy a ’sidók minél előbb kimenjenek a honból, s addig is kétszeresen fizessék a keresztényekre rótt közadót és többi terheket…”

— (Ónody Géza: Tiszaeszlár)

kubinyiT. Echo Televizió!
Az Önök csatornája a magyar nép kultúráját, annak elmúlt emlékeit tárja a nézők elé. Dokumentumokkal adatokkal, szemtanúkkal igazolt tényeket közöl a régmúltról, közelmúltról, jelenről.
Ezek között vannak olyanok egészen biztosan, amelyek kompromittálók,  akár leleplezőek is lehetnek a régmúlt vagy a közelmúlt egyes tényezőinek, illetve azok több évtized alatt kialakult klientúráik részére.
Nem Önök, hanem ezek az emberek, a múltjuk uszítanak sajátmaguk ellen.
Vannak olyan csatornák, amelyek kifejezetten a bulvármédia hallgatólagosan megengedett szabályai szerint uszítanak csakúgy, ellenőrizetlenül felröppentenek lejáratásra alkalmas vélelmeket, amint azt oly' sok politikus meg is teszi.
De a hazai sajtó tekintélyes része is ugyanazt teszi.
Na ők  -  uszítanak! (Hogy az úgynevezett baloldalnak olyan kedves kifejezést használjam én is).
 
Ők aztán uszítanak a határon belüli és kívüli identitás ellen, hagyományaink, történelmünk ellen.
A Szentkorona, a nemzetiszínű kokárda ellen, a hit, a vallás ellen.
Minden ember ellen, akinek más a hite, véleménye, meggyőződése, mint az övék.
 
T. ECHO televizió!
Immár lassan hetedik éve fut a Kibeszélő műsora.
E műsor nézői mint afféle nagy család tagjai gondosan figyelmeznek egymásra és a műsor vezetőire is.
 
Amikor hírét vesszük egy-egy betelefonálónk ismerős hangját, szinte előre tudjuk, miről fog beszélni, és mi lesz a véleménye.
Sajnos, több esetben az is előfordult, hogy az évek folytán néhány családtagunk már az ég magasából tekint le ránk.
 
Nem panaszkodom, csak mesélek: amikor a rövid életű Nép Hangja műsort néztük, egyik-másik behívott szereplő mintha csak velünk beszélte volna meg mondanivalóját, olyan őszintén, szépen beszélt, még akkor is, ha a mondandója stilisztikailag olykor hagyott is kivánnivalót.
Jól emlékszem, kezdetben több műsorvezetőt is szerepeltettek (Nagy Feró, Hargittai András, Kovács Kokó).
Aztán, mint a finom tokaji bor, egyre inkább letisztulva, kiforrva létrejött a legutóbbi napokig méltán népszerű műsor formája.
Az ugyan csak rövid életű és rövid műsoridejű  KIÚT  -  műsorvezetőjétől függetlenül  -  igen nézett, népszerű műsora volt az Önök csatornájának.
 
Nehéz kimondani, hogy az Önök vezető beosztásban levő dolgozóinak egy része csak diktatúrában tud gondolkodni. A televiziójuk műsorának egyre növekvő hányada csak az önök vezetői rétegének felülről sugallt véleményét  - mint a nézők állásfoglalását - közli, ez markánsan észlelhető a mind gyakrabban a képernyőn felbukkanó, elkeseredést, mitöbb- útálatot keltő levitézlett baloldali politikusok visszaröppenésével.
Mikor kérdi meg már egyszer az  "ütős"  műsorokat beígérő műsorvezető a riportalanyától: "tessék mondani, a magyaron kívül még milyen állampolgárságú teccik lenni?"
 
 
Egy átlagos magyar családnak  - így a Kibeszélők nagy családjának  -  már bántásnak ne vegyék - igenis  joga van megtudni, mi történt az egyik családfővel.  Jelesül: Kubínyi Tamással.
(Akaratlanul is Rákóczi Ferenc jut eszembe, amikor a császári pribékek a családja mellől hurcolták el a fejedelmet anélkül, hogy elbúcsúzhatott volna. Igaz, az azóta eltelt 3oo esztendő még sűrűn bővelkedett hasonló példákban).
 
Csakugyan az lenne az Önök célja, hogy ködös félmondatokkal győzzenek meg bennünket Kubínyi Tamás elbocsátásának okairól?
Tán csak nem az ECHO TV pénztárát csapolta meg a műsorvezető?
(Mert hallom ám egyik rádióban - nem akartam hinni a fülemnek, miszerint Hunyadi László grófnak azért kellett meghalnia, mert aljas módon meggyilkolta Cillei Ulrikot, a törvényes állam egyik miniszterét, mitöbb, még ki is fosztotta a kincstárat.)
Csak megjegyzem, ilyesmi a pártja pénztárát valóban kifosztó Szamuellynek jutott eszébe, innen vehette a példát a véleményét síppal-dobbal (!)  hangoztató fiatal történésznek.
Még a legsötétebb Rákosi rendszerben is megadták a vádlottnak a védekezés jogát, miközben Önök még elköszönni sem engedték azt az embert, aki a Csatornájuknak komoly nézősereget, ezzel nyilván tetemes anyagi bevételt hozott össze.
Kérem, nyilvánítsák ki, okolják meg, mi az oka az Önök eme hirtelen elhatározásának?
Esetleg megjelölve, ki lesz a következő áldozatuk Pörzse Sándor majd Kubínyi Tamás eltávolítása után?
 
Tisztelettel kérem Önöket, szíveskedjenek már végre tudomásul venni, hogy Magyarország legnagyobb nemzeti televiziója - nézői igényei nem mindig találkoznak a műsorokat tálaló - hogy úgy mondjam  -  etnikai kisebbség elképzeléseivel.  Vegyék már végre tudomásul, a nemzeti-polgári értékeket őszintén valló többmillió magyar lakosnak másfajta igényei vannak, és ezt a tömegigényt csupán egy-két tv műsor próbálja jól-rosszul kielégíteni.
De az Önök talán legszókimondóbb műsora éppen a Kibeszélő  -  volt!
 
Kérem, tessenek ezt a műsort békében hagyni.
Ugyanis egy műsor megítélésének két alapvető szempontja kell, legyen:
Igazat mond-e vagy hazudik?
Növeli-e az őt néző ember ismereteit, emeli-e a műveltségét, vagy csupán manipulál?
Nos a Kibeszélő  - véleményem szerint  -  jeles osztályzatot kapott...mindeddig.
Sok sok éven át mi valahogy elviseltük a színes magazinok, rádiók TV állomások sokszor nyomdafestéket nem tűrő adásait, mocskolódásait nemzeti jelképeinkről, hagyományainkról. Elviseltük a mindenki által, még humornak sem alkalmas gyűlöletkeltő műsorokat. Elviseltük a média gyakran becsületsértő ócsárlásait is.
Most pedig a sajátunknak tekintett TV csatornából (sportnyelven szólva: hazai pályáról) kaptunk hatalmas rúgást.
Önök olyan műsorvezetőnek kötöttek útilaput a talpa alá, akinek működése alatt igen sokat tanultunk és okosodtunk.
 
Kb 6 évvel ezelőtt  lefejezték az akkor kiváló hallgatottságnak örvendő Vasárnapi Újságot. Akkor a miniszterelnököt Gyurcsány Ferencnek hívták.
Most, 2012-ben, az állítólagos 2/3 -os győzelem után mintha ugyanez ismétlődne.
 
Ki lesz a következő áldozat?
Bánk bán ezt kiáltja oda a Gertrudis nevű némbernek: "...letéped kebledről a leghűbb jobbágyokat..."
Kérem, mutassanak példát nekünk is - toleranciából.
 
 
Meggyőző válaszukat várva, kiváló tisztelettel:
Czékus Jób (egyik megrendült, hűséges nézőjük)
 
 
Ugyancsak itt adjuk közre, hogy a fenti témában most szombaton, július 14-én 5 órakor
tart előadást az ECHO televizió elbocsátott műsorvezetője, Kubínyi Tamás
 
Cím: 1052 Budapest, Szabadság tér 2.Szabó Dezső Katakombaszínház.
 
Az elbocsátott műsorvezető szavait idézve: 
"...Az Isten áldjon meg valamennyi igaz, jó magyar embert!..."