„…A magyaroknál minden mást, aki idegen, előnyben részesítenek vezető helyeken…”

— (Elhangzott mester  Magyar Pál, a bolognai egyetem szerzetes tanára, domonkos-rendi tartományfőnök szájából 1231-ben.)

Petició Budaházy György és a többi politikai fogoly szabadonbocsátásáért és a magyarok szabadságjogaiért.

Alulírottak tiltakozunk a Budaházy György és a Hunnia csoport más tagjai elleni büntetõeljárásban elkövetett kirívóan durva, az ötvenes éveket és az ÁVH-t idézõ jogtiprások miatt.

Nem tûrjük el, hogy a hatalom rendszeresen a büntetõjog és a szabálysértési jog eszközeivel terrorizálja, fegyelmezze vagy félemlítse meg az országrombolás, az igazságtalanságok ellen fellépõket. Nem viseljük tovább az MSZP és az SZDSZ által kialakított és a jelenlegi parlamenti ellenzék által megtûrt diktatúrát, amelyben hol szemeket lõnek ki, hol a tüntetõket és a sztrájkolókat félemlítik és alázzák meg, hol koncepciós eljárások során fegyelmezik és börtönzik be az igazságért harcolókat. Ez a mi hazánk, mi itt itthon vagyunk és követeljük, hogy végre beleszólásunk legyen abba, ami Magyarországon történik. Véget vetünk a ?rendszerváltás? óta kialakult gyakorlatnak, amelyben egy szûk politikus és gazdasági bûnözõ csoport terrorizálhatja a magyar embereket, s viheti teljes összeomlásba az országot. Ezentúl alakítói, s nem elszenvedõi leszünk hazánk sorsának. Nemzeti önrendelkezést követelünk,  összhangban az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányával, amely kimondja:

1. cikk

1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlõdésüket.

2. Céljai elérése érdekében minden nép (?) szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erõforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitõl.

Követeljük a sukorói és egyéb korrupciós ügyletek ellen fellépni próbáló és a magyarok önrendelkezési jogáért évek óta harcoló Budaházy György és a Hunnia csoport elleni jogtipró eljárás azonnali befejezését, a fogvatartottak szabadon bocsátását. Követeljük az országot tönkretevõk haladéktalan felelõsségre vonását. Elvárjuk, s közösen elérjük, hogy az igazságért és az önrendelkezésért harcolók helyett a nemzeti vagyon ellopói, az ország kifosztói kerüljenek börtönbe.

Kérjük honfitársainkat, hogy a közelgõ országgyûlési választásokon feltétlenül gyakorolják választójogukat, s tegyék lehetõvé, hogy a diktatúrát kialakító és az országot elszegényítõ szélsõséges erõk kikerüljenek az Országgyûlésbõl, az ország vezetésébõl. Felemeljük a fejünket, nem tûrjük tovább a megfélemlítést és a terrort, s mi magyarok együtt lépünk fel nemzeti önrendelkezési jogunkért, szabadságunkért és hazánk felemelkedéséért.

Budapest, 2010. február 5.

Morvai Krisztina
jogász, a Jobbik EP képviselõje