„…Egész helységeket tudok, ahol a szegény földmívelő nép nem magának, de a kortsmáros zsidónak szánt, vet, arat. Ezen néptípusnak, kit vallásának különössége századok óta megtartott anélkül, hogy azon nemzetettel, kiknek közepette, mint a növény tápláló nedvét elvonó gomba él, egybeolvadott vagy a nationalizmushoz csak egy gondolattal is közeledett volna…”

— (Kossuth Lajos)

ZsidoA fidesznyikek izraeliek baráti társaságában ünnepelték kis Izrael fennállásának 63. évfordulóját és ott nagyon súlyos megnyilatkozások hangzottak el.

MTI alapján a Magyar Nemzet Online jelentett a Mariott hotelbéli fogadásról, eseményről. A teljes írást lásd írásunk végén, most két kiemelkedően zavaró gondolatot emelek ki és vetek bonckés alá.

Az egyik Németh Zsolt, külügy államtitkár szájából hangzott el, azaz ez a magyar kormány hivatalos álláspontja ez ügyben. Nézzük csak:

    "Németh Zsolt - aki a magyar kormány nevében köszöntötte a vendégeket - arról beszélt: "olyan sok hasonlóság van közöttünk, izraeliek, zsidók és magyarok között, hogy nem is tudjuk megszámolni". Ennek kapcsán utalt a magyar kultúrára, annak zsidó-keresztény gyökereire, a kálvinista hagyományra, amelyek nagy mértékben az ótestamentumra épül. Azt mondta, ha az ember a magyar irodalom és kultúra kiemelkedő alkotásaira gondol, kiderül, "milyen közel állunk egymáshoz". Egyúttal megjegyezte, hogy Közép-Európában a legnépesebb zsidó közösség Magyarországon él." (Kiemelések tőlünk).

Elgondolkoztató megállapítás. Amint már korábban többször is jeleztem, több mint 10 éves munkával feldolgoztam a zsidóság kultúrájának lényegi elemeit, párhuzamosan a magyar műveltségét is és ezeket két külön munkában közzé is tettem. Röviden, a két műveltséget összehasonlítva csakis azt tudom mondani most is, hogy a kettő viszonya tűz és víz, szinte semmi közös nem található a két műveltségben. Az egyik durván és keményen alárendelő, a másik mellérendelő. Az egyiknek a harc, a hódítás, a megalázás a politikai alapja, a másiknak a békés együttélés. Honnan veszi Németh azt a sok hasonlóságot köztünk? Magam nagyon könnyen meg tudom számlálni a hasonlóságokat: mindkét nép emberekből áll és passz.

Németh a zsidó-keresztény, a kálvinista hagyományra utal, ami szerinte az ótestamentumra épül.

Sajnos Némethnek fogalma sincs a magyar műveltségről, ami ellenben nem a testamentumokra épül, de lényegét tekintve mégis az újszövetség erkölcsi és társadalmi felfogásához áll közel, de nem az ószövetségéhez. A magyar műveltség, nyelv ugyanis mellérendelő, ahol nem a társadalmi hierarchia, mások hódoltatása, rabigába döntése, kihasználása, kiirtása, legyilkolása az alapszellem - ahogy ez az ószövetségben könyvről könyvre fokozatosan kibukik. A magyar ember az igazság oldalán áll, befogadó műveltségű, ezzel szemben az ószövetségben az igazság legfeljebb csak a törzsön belül kötelező, törzsön kívülieket ott ejthetik át, ahol csak tudják, ott lophatják meg, ahol tudják, ott dönthetik rabigába, ahol csak tudják. A zsidóság 'példamutató királya', Dávid, az emberi erkölcstelenség minden elemét bemutatta, egyetlen 'pozitívuma' az istenéhez való korlátlan hűsége volt. De melyik magyar akar a zsidók istenéhez hű lenni? A harag, a bosszú, a kiszámíthatatlanság, az igazságtalanság istenéhez? Én nem.

Az ügyeletes megmondóemberek a magyar irodalom és kultúra alkotásaiból azt tekintik kiemelkedőnek, ami zsidó szerzőtől eredt. Másokat teljesen mellőznek, így Németh ismeretei sem nyúlnak ezeken túl. Itt van pl. a snóblidíjas Kertész könyve, a Sorstalanság. Végigkínlódtam rajta magam és egyszerűen nem értem, hogy ez a ponyvairodalom mitől érdemelte ki a snóbli díjat? Tele van hazugsággal, szinte botrányos megfogalmazásokkal és még a nyelvezetére sem lehet azt mondani, hogy hű, de fölemelő. Kiemelkedő alkotás? Frászt! Zsidó alkotás. Politikai okok miatt díjazott.

Hol van ez a magyar regényírás nagyjaitól? Jókaitól, Mikszáthtól, Móricztól, Illyéstől, hogy soroljam. Sehol.

Hol van a zsidó népzene a magyar népzene mellett, hol vannak a zsidó regék, mesék a magyar mesék, regék mellett? Mind számukat, mind mondandójukat illetően? Sehol. Mitől lenne a magyar műveltség gyökere zsidó-keresztény? Van önálló magyar műveltség, csak a zsidó-keresztény gyökereket hangoztatók éppen ezt akarják tönkretenni, kiirtani.
(...)

Neményi.net