„Vajon ismeri Európa az erdélyi lakosság ellen Habsburg segítséggel és támogatással évszázadokon át elkövetett… kegyetlenkedéseket?”

— (Kosztin Árpád)

 

KeresztAugusztus 20-a óta egy új, sok szempontból hiánypótló honlappal találkozhatnak az érdeklődők, ha az http://amdg.betiltva.com/ oldalra kattintanak.

Manapság, ha katolikus honlapokat böngészünk, nagyon ritkán találkozunk következetes, határozott hangvételű, hitvédelmi céllal létrehozott honlapokkal, de sajnos ugyanez elmondható a katolikus közélet szinte minden területén, tisztelet a kivételnek. Sokan ma az Egyházon belül egyedüli igazodási pontnak nem Istent és az általa kinyilatkoztatott tanítást tekintik, nem kizárólag neki akarnak megfelelni, hanem vélt vagy valós világi kényszereknek engednek, és lassan minden lépésüket ezekhez igazítják. Pedig a mai világban égető szükség lenne az eredeti, tiszta tanításra és a katolikus hitvédelemre. Hiszen az istentagadó kommunista rendszerek és a nyugati liberális hedonista, gyakorlati materialista társadalmak soha nem látott mértékű kiüresedést, Istentől való eltávolodást, erkölcsi rombolást eredményeztek az egyes emberek és a közösségek lelkében is. Ebben a helyzetben sokan úgy érezhetik, hogy a hivatalos egyházi körök nem tesznek meg minden tőlük telhetőt a kétezer éve változatlan katolikus tanítás terjesztése terén. Például súlyos mulasztásnak látjuk, hogy az 1945 előtti katolikus nagyságok közül, akik egy egész nemzet erkölcsi-szellemi talpraállításához járultak hozzá, és akikre minden katolikus büszkeséggel tekinthet, többeket még ma is mintha a „tiltott”, de legjobb esetben is a „tűrt” kategóriába sorolnák egyesek. Mással nehezen magyarázható, hogy pl. Bangha Béla, Schütz Antal, Marczell Mihály, Koszterszitz József, Lantos-Kiss Antal, Horváth Sándor, Nyisztor Zoltán vagy mások művei miért mellőzöttek manapság is a katolikus könyvkiadásban, miközben ők tudományos téren is kiemelkedő képviselői voltak a teológia, a filozófia vagy a katolikus pedagógia különböző területeinek. De ugyanígy méltatlanul elfelejtett személyei a mai egyháznak Zadravecz István vagy Hász István tábori püspökök is, akik példát mutattak nehéz történelmi körülmények között, a hivatásuk méltó ellátása mellett arra, hogy a katolikus hit nem ellentétes a hazaszeretettel, sőt, a kettőnek szerves egységben kell megnyilvánulnia. Mindezeket a mulasztásokat az új hitvédelmi honlap a maga szerény módján pótolni kívánja: az említett és más elhallgatott szerzők többségében 1945 előtt született tanulmányainak és könyveinek újraközlésével. Bangha Béla egykori folyóiratának, a Magyar Kultúrának volt egy rovata, ami nem véletlenül a „Pajzs és kard” címet kapta. E honlap is bevallottan szellemi pajzsot és kardot kíván adni a hitvédelmi munkák megismertetésével az érdeklődő és az igazság megismerésére vágyódó mai ember számára, amik révén eredményesen vértezheti fel magát a jelen ártó erőinek ellenében. A honlap tisztelete jeléül folyamatosan közli a nemrég elhunyt Tudós-Takács János összegyűjtött teológiai és filozófiai tanulmányait is, és hamarosan két előadássorozatának hanganyagát is
közzéteszi.

Ad maiorem Dei Gloriam - Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Adja Isten, hogy a honlap minden olvasójának a mindennapokban, minden tettükben ez a régi jezsuita jelmondat legyen az egyedüli igazodási pontjuk!

(Veridicus http://amdg.betiltva.com - Szent Korona Rádió)