„…Egymás mellett egyikünknek vagy másikunknak a dolgok természetes szükségszerűsége folytán el kell pusztulnia, ez az alternatíva. Mi élni akarunk, s akarjuk, hogy e föld a miénk maradjon. Válasszatok!...”

— (Istóczy Győző)

Imf"Kis búvó országokra rálehel a tátott tőke sárga szája. Párás büdösség-felhő lep bennünket el..." Önkéntelenül is a nagy magyar költő, József Attila szavai jutottak eszembe, amikor a strassbourgi tudatos tényhamisítók előre megírt, ócska  játékát  nézhettem élőben.

 

Amikor a nemzeti érzelmű magyar küldöttek felszólaltak Strassbourgban - mit tagadjam - azonnal a középkori inkvizíció jutott eszembe. A magyarhoni kommunista és balliberális, saját nemzetét azonnal pénzzé tenni akaró kozmopolita kazár népség minden  dollárra rájátszó esztelensége a  Bogár professzor által  sokat emlegetett rákbetegséget juttatta eszembe, amikoris a daganatos burjánzás nem észleli, hogyha a gazda  élőlény meghal, könyörtelenül vele pusztul a ráksejt is.

Bármilyen előjellel is, de a magyar miniszterelnök - mondjuk ki: tökös! - felszólalása erősen kiütötte a biztosítékot odakinn. Így nem csoda, ha a csütörtöki nap ezúttal a tv készülék elé ragasztotta az egyébként magukat függetlennek mondó polgárokat is.  Az is némi eredmény, hogy ezúttal  már  két adó is közvetítette élőben a meghallgatásnak nevezett bohóc-délutánt. Amint az az említett inkvizítoroknál szokás volt, itt is már a  jóelőre leosztott kártyákkal folyt a színjáték.

Itt mi csupán aprócska gyalogok vagyunk a hatalmasok sakktábláján. Itt mindent a pénz rendez mostan.

Gyakorta mondják: ne gyártsunk összeesküvés-elméleteket. Jó, ne tegyük. Megtették már a nagyok.

Logikailag én is ezt tenném a velem szemben állóval. Mert mi is van ezen a gigászi sakktáblán?

Az erősen hanyatló  USA  és a globális pénzvilág hatalma küzd egymással a még lehetséges piacokért. Köztudott Kína berobbanása, na meg a globalista pénzvilágnak újabb és újabb piacra van szüksége. Nálunk az európai területek vannak célkeresztben. Gyakorlatilag a két hatalom pénz-piacai küzdenek egymással.

A globális tőke ördögi tervet eszelt ki, amellyel megosztja az EU erőforrásait, megkönnyítve ezzel saját dolgát. A "mindig a  leggyengébb láncszem" elv alapján most a szándékosan meggyengített államok (Görögország, Spanyolország, Olaszország és az elkábított Magyarország.) Aztán a láthatatlan háttérhatalom ezekre az előzőleg legyengített országokra uszítja rá az EU-t. Amit mi a képernyőkön látunk, az csupán előre megrendezett  cirkusz. Azaz, amíg az EU ezen országok  vélt problémáival foglalkozik, azalatt a globális tőke - amely azt híreszteli magáról, hogy ő tulajdonképpen nincs is  -  nos ez a háttérhatalom kevesebb feltűnéssel tud dolgozni.

Természetesen a képződménynek a megmondói mindenütt jelen vannak, így hol szép szóval, hol pénzzel, fenyegetésekkel zsarolással, véletlen balesetekkel szép lassan, araszolva haladnak előre megbízatásuk teljesítésében.

Aztán - ahogy az várható - a teljesen lecsupaszított ország a mindig ferdítő sajtó segítségével, félig igaz hírek feltupírozásával megbuktatja a  jelenlegi kormányt, és mi majd visszakapunk valamicskét az elrabolt vagyonból, miközben hálát rebegünk elnyomóink felé.

Bizonyára emlékszünk még az egykori filmsorozat  BUBO doktorára!

Az egyik jelenetben Ursulát, a lomha medvét látjuk, amint hatalmas hálóval kergeti a

lepkéket. Bubo megkérdi, mondja, Ursula, miért fogdossa össze azokat a lepkéket? Mire Ursula: Jaj, doktor úr, hát mert olyan hálásak, amikor szabadon bocsátom őket!

Úgy, hogy az elvett teljes cselekvési szabadság látszatának egy kis töredékéért  máris hálásan ájulunk bele elnyomóink  ölébe.

Bármilyen kormány legyen is hatalmon, az előző (SZDSZ-MSZP) kormányzat olyan tarthatatlan állapotokat hagyott örökül számtalan téren, hogy azok a vesztett választási időszakban mint időzített bombák robbannak fel. Nyilván ezeket az IMF tudtával helyezhették el. Az IMF-nek és köreinek az volt a jobb, hogy Magyarország mindig újabb és újabb hiteleket vegyen fel.

Valamikor az volt a cél  -  és ennek örült adós és bank  -  hogy a felvett kölcsönt az adós becsületesen lerója. Ma erről szó nincs! Ma az a  cél, hogy a bank egyfajta madárfogó hálóba kerítse az adóst és kvázi rabszolgájává tegye.

 Nem titok, ami a világ jelenlegi helyzetét fenntartja, az a hihetetlen mértékű profit, amit a világ urai magukénak mondhatnak. Azok, akik a pénzkibocsátás és a bankvilág hátterében a világmédia, a hadi- és gyógyszeripar, a titkosszolgálatok, a szervezett bűnözés mögött hatalmas erőt tudhatnak maguk mögött. Ezért aztán nemigen kell válogatni az eszközeikben, ha valamely célt el akarnak érni.

Tetszik, nem tetszik, ki kell mondani, a háttérhatalom életében külpolitikai vonatkozásban mindenképpen változási kényszert szülhet a Közel-Kelet és ezen belül a nagy hatalmú Izrael sajátosan instabil helyzete.

Egyre több jel mutat arra, hogyha ott a dolgok ellehetetlenülnének  -  Magyarország a már egyébként is meglevő zsidó dominancia folytán  -  az egyik lehetséges menekülési útvonal célállomásaként van kijelölve.

A Szépvölgyi úti HÉV állomásnál hatalmas tábla hirdet fennen a mindenünnen érkezőknek:

Vásároljon ingatlant Magyarországon! Az ígéret  zöldje!

Mi pedig hallgatunk.

Nem válaszolunk a túlsó, balpart lélekgyilkoló gyűlölködésére.

(:Czékus Jób :)