„A fejlődés alapjait csak magunkban keressük… csak az a mienk, amit önerőből értünk fel Sohasem jött létre nagy dolog ott, ahol a nemzet munkásai nem önmagukban, hanem másokban bíztak… A nemzeti nagyság alapja csak magában a nemzetben van.

— (Gróf Széchenyi István)

  • Albert_Eva_temetese_1
Tisztelt Gyászolók!

Szervezeteink, a KÖZÉP-EURÓPA KLUB és a Magyar Alkotók és Gondolkodók Független Szakértői Társaság nevében fájó szívvel búcsúzom elhunyt tagtársunktól, a tehetséges, szorgalmas és nagy munkabírású Albert Éva Katalin textil iparművésztől, a közügyeink iránt is elkötelezett nemzettársunktól.

Nehéz búcsú ez a mai.  A végső búcsú a legnehezebb!

Sokan szerettük Őt, Ő volt AZ ÉVA!

Biztosan nem véletlenül találkoztunk a két szellemi műhelyben.

Kereste a kapcsolatot mindazokkal, akikkel együtt vállalta a küzdelmet a jobbért, a jobb emberért, egy jobb, emberségesebb világért. A két, szellemi műhellyé fejlődött civil szervezetben megtalálta a helyét küzdelméhez. A közös célok megvalósításáért   kötöttünk örök barátságot.

Egyszer, amikor magáról beszélt, elmondta, hogy családja 1944 októberében  az édesapja szülőföldjéről, Délvidékről, a Zomborba bevonuló szerb partizánok elől – akik  tömegesen hurcolták el a magyarokat, és közülük sokukat később megkínoztak, meggyilkoltak – a zöldhatáron keresztül Szegedre menekült. Az események következtében már ekkor, 6 éves gyermekként elmélyült benne a magyarságtudat, és  hogy a magyarságáért üldöztetések is érhetik az embert, továbbá az, hogy a magyarsága megőrzéséért – ha kell – vállalnia kell a küzdelmet. 

A Szülőföld iránti szeretete, ragaszkodása mindvégig meghatározóak voltak számára. A nemzet megmaradásáért folytatott küzdelme jellemezte közéleti munkáját. Különösen a jövő nemzedékek sorsáért érzett felelősséget, és volt szolidáris irántuk, cselekvő kész értük. 

A Kárpát-medence környezeti biztonságát elemző tanulmányok és tudományos konferenciák előadásai iránt nagy érdeklődést tanúsított. Kivette részét minden, a szervezetünk hatékony működését segítő munkából.

„Mikor rendezel már újra egy jó Kárpát-medencei konferenciát?” – kérdezte tőlem néhány hete, már „nagy betegen”, amikor Tölgyesiné Magdikáék lakásán meglátogattam, és a talpát masszíroztam, hogy a fájdalmát enyhítsem.

  • Albert_Eva_temetese_2
Ezen a látogatáson tapasztaltam meg, hogy mennyien és mennyire szeretik Őt. Tölgyesiné Magdika a lakására költöztette Évát, ahol az „Ősi hitünk, Boldogasszonyanyánk őrzői” lelki közösség tagjaival közösen, önzetlenül gyógyították és ápolták, hogy legyőzzék a betegséget. Felemelő és példaértékű, hogy ennek a lelki közösségnek a segítségével tudta befejezte Éva a2004-ben elkezdett Boldogasszonyokat ábrázoló textil falikép sorozatát, a szakrális, egyedülálló művészeti alkotását.

Meg akart gyógyulni, és még dolgozni szeretett volna. 

Tervei voltak, mert örömmel dolgozott mindig, hogy másoknak is örömet szerezzen.

Küzdött a betegséggel, de nem tudta legyőzni.

Nagy fegyelemmel és türelemmel viselte betegségét.

  • Albert_Eva_temetese_3
Kedves Éva! Ma hosszú útra indulsz.

Köszönjük Neked, hogy Veled lehettünk, és hogy küzdő társaid lehettünk. Köszönjük, hogy megismerhettünk Téged, és együtt örülhettünk Veled, amikor bemutattad munkáidat. Köszönjük, hogy alkotásaiddal nemzetünk kincsestárát gyarapítottad.

Fölséges és dicsőséges Isten, köszönjük, hogy ajándékul adtad nekünk Évát!

Kérünk Téged Uram, hogy fogadd be Őt a Te Országodba!

Isten Veled Művésznő, Isten Veled drága barátom, Isten Veled kedves tagtársunk!

 

Budapest, 2012. május 25.

Kelemen József

                                                        a KÖZÉP-EURÓPA KLUB főtitkára és a

                         Magyar Alkotók és Gondolkodók Független Szakértői Társaság tagja