„Egy irgalmatlan nagy görbe orr, felette éles szemek, alatta ravasz ajkak mosolya, beárnyékolva két dugóhúzószerű hajfonat által, ezer rongyba foszló antic öltözet - valóságos mozaik - két sáros lábon ingó görbe hát, pintli és síp… ez a zsidó.”

— (Ónody Géza: Tiszaeszlár)

Király B. Izabella
(Megjelent: Világ Magyarsága, 2015. szeptember)

Renitens gondolatok 1.
a népvándorlással kapcsolatban

Amikor megkockáztatom, hogy a felgerjedt néphangulattal és a hivatalos propagandával szemben megfogalmazom rendbontó gondolataimat, eszembe jut a vén Crispos. Miltiades hadvezérre ő is halált kiáltott. „Keservesen esik bár, de mit tegyünk, ez a néphangulat. Ki kockáztatja birtokát a felgerjedt habokkal?” (Madách Imre: Az ember tragédiája 5. szín) Remélem, hogy nem, de ha mégis elveszíteném is a hívő nép-nemzeti magyarok rokonszenvét, akkor is elmondom, - leírom a népvándorlással kapcsolatos gondolataimat. Én ugyanis hálás vagyok a menekülteknek, mert rárobbantották a világra a valódi problémákat. Siettetik a történelmileg törvényszerű világválság lefolyását, azaz, hogy ez a cc. 2500 éves történelmi periódus véget érjen.

A Vízöntőtől remélt korszakváltás végre itt van a küszöbön. Az ismert emberi történelemben páratlan, totális világhatalomnak, az elképesztő sikertörténetnek vége. Lelepleződött és megbukott a világot tönkre juttató pénzrendszer, globalista világgazdaság, politikai rendszerek. Szemünk előtt zajlik a Finálé. Valószínű, hogy azemberiség, és a vándorló tömegek fel sem fogják ennek a Canossa-járásnak a világtörténelmi jelentőségét. A jelenlegi Világrendet szétzúzza a népvándorlással érkező Világválság, ami csírájában magvát szakítja az Új Világrend-terveknek. (Egy bank, egy kormány, egy hadsereg? Készítsünk már egy tisztességes megvalósíthatósági tervet és egy rendes hatástanulmányt!) A jelenlegi Világrend haláltusája brutális. Lásd a párizsi merényletet, és az európai válaszlépéseket!

Itt az ideje végre világosan megfogalmazni az elmúlt világkorszak legfőbb vonásait, és azt, hogy mire van szüksége egy új korszakban az egyénnek és mire az emberiségnek. Ide kívánkozik segédanyagnak a Konrád Lorenz által megfogalmazott nyolc halálos bűn, amit a civilizált emberiség követett el: Az élettér elpusztítása, Túlnépesedés, Versenyfutás önmagunkkal, Az érzelmek fagyhalála, Genetikai hanyatlás, A tradíciók lerombolása, A dogmák ereje, A tömegpusztító fegyverek!

Az egész emberiségre kiterjedő megújulási szándék, átfogó koncepciók és célok, új vezetők, új koreszmék kellenek. A menekült-kérdés nem nemzetközi jogi kérdés, hanem egész világot érintő történelmi-politikai kérdés, ami nem oldható meg kerítéssel, pénzzel, imával. Legjobb szándékom szerint keresem a lényeget, megpróbálom megérteni, mi is történik a világban. Nálam ebbe semmiféle ezotéria, nemzeti miszticizmus vagy vallásosság nem fér bele.

<--break->

Migráció, népmozgás mindig volt, van, lesz. Számtalan oka van: háborúk, túlszaporodás, természeti katasztrófák, klímaváltozások, igazságtalan-embertelen politikai rendszerek. A magyar történelemben, csak ez elmúlt ezer évben százezrek, sőt milliók kényszerültek emigrációba. Óriási kockázat, testi-lelki megpróbáltatás, amit nem vállal örömmel az, aki menni kényszerül. A világ lakosságának 50%-a folyamatosan emelkedő vízszint mellett, vízparton él. Ők lassan szivárognak a biztonságosabb területekre, pl. Hollandiából a megüresedett alföldi magyar tanyákra. Háborúk idején tömeges a népmozgás. A rendszerváltozás után (1990) – korábbi évszázadokhoz hasonlóan – hazánkban szép csöndben ment, és ma is megy a magyar-idegen népek betelepítése, a magyar állampolgárság könnyelmű osztogatása, ezzel való üzletelés. (A Magyar Érdek Pártja hiába emelte fel a szavát 1993-ban. A „7 igen”-es népszavazási kezdeményezésünk 4. pontja: „Megszigorítaná-e a legszigorúbb európai normák szerint a bevándorlást, és a magyar állampolgárság megszerzését szabályozó törvényeket?” Én 1993-ban, és 1996-ban tüntettem a bevándorlás, sőt hivatalos bevándoroltatás ellen. Az persze egy más jellegű, ám alattomosabb bevándorlás volt, mint a mai, és máig tart.). 2004-ben a rendszerváltó pártok aláírták a fél millió izraeli polgár befogadásáról szóló szerződést. Ellenük nem építenek kerítést, hanem külön folyosót nyitnak számukra a Liszt Ferenc repülőtéren. A Fidesz-kormány az Alaptörvényében megadott kedvezményeket nyilván nem az iszlamista menekültek kedvéért tette a szövegbe.(Szavazati jog a bevándorlóknak.)

Az újkori népvándorlással kapcsolatban számomra az a legijesztőbb, hogy azt látom: az úgynevezett nemzeti oldal hihetetlen mértéken manipulálható. A mesterien gerjesztett mély indulatokban nem az igaz magyar hazafias érzést látom föltámadni. Az álnemzeti demagógiával (Fidesz, Jobbik) szemben szinte semmi esély higgadt érvelésre, értelmes elemzésre. A sok energiát és indulatot milyen jó lenne az igazán szent nemzeti célok megvalósítására kanalizálni! A rendkívül hatásos propaganda-szövegek a népvándorlással kapcsolatban a következők:

Összeesküvés a fehér faj(ta) ellen!

Összeesküvés a keresztény, fehér Európa ellen!

Összeesküvés Magyarország ellen!

Összeesküvés?

Összeesküvés mindig volt, van, lesz. (Különböző kérdésekben különböző társadalmi szinteken folyik az „egyeztetés”.) Az összeesküvés fogalmának használata is megkövetelné az egyértelműséget, ugyanazt értsük rajta. Bár az egyetemes emberiség helyzetének történelmi alakulása objektív folyamat, a konkrét válságjelenségeknek, a háborúknak, sőt a klímaváltozásnak is vannak személyes felelősei, hiszen a rendszereket emberek működtetik. Az egész világra kiterjedő összeesküvés elmélettel kapcsolatban azonban érdemes arra utalni, hogy ennek az elméletnek a terjesztése annak az érdeke elsősorban, aki el akarja magáról hitetni, hogy mindenható, tehát reménytelen ellene harcolni. Biztosan készülnek nagy tervek, és működnek is titkos páholyok mélyén nagy tervezők, de a valószínűség-számításaikba beleszól egyre több zavaró tényező, egyre több a spontán, váratlan, kiszámíthatatlan elem. Jöhetnek az újabb, és újabb B és C tervek. Hiába a pénz, vagy a fegyver, egyetlen ember sem mindenható, s főleg nem halhatatlan. És itt van újra a régi nagy kérdés: az emberi társadalom valójában milyen mértékig manipulálható. Ebből a szempontból számomra pl. a választásokkal kapcsolatban a legbeszédesebb adat: az otthon-maradók aránya. Nagyon idevág Konrád Lorenznek egy másik megállapítása is: Az a tévhit, miszerint helyes kondicionálást feltételezve, az embertől csaknem minden elvárható, vele csaknem minden megcsinálható, alapjául szolgál annak a sok bűnnek, melyet a civilizált emberiség a természet, így az ember természete és az emberiség ellen elkövet. Szükségszerűen a legtragikusabb következményekkel jár, ha egy világot átfogó ideológia az abból eredő politikával együtt hazugságra épül.” Konrád Lorenz nemhárítja a felelősséget, az egyetemes emberiség bűnéről beszél.

Az összeesküvés-elméletet a jóhiszemű hirdetői, mintegy önmagukat mentve a felelősség alól, a talmudista tanokra, a zsidók választottsági- és mártírnép mítoszra alapozó világuralmi ambícióira vezetik vissza. A választottsági- és mártírnép tudat természetesen áthatja az ortodoxokat, neológokat, cionistákat és anticionistákat egyaránt, és minden körülmények között automatikusan működik, immár két és félezer éve. Ha az iszlám népvándorlás csak egy ilyen összeesküvésnek lenne köszönhető, akkor nagy kockázatot vállalnak az összeesküvők. Az iszlám antiszemitizmusa közismert. Egy iszlám Európában biztosan nem hirdetnék, hogy azisten választott, kedves népe a zsidó, és nem volna minden héten holokauszt-megemlékezés. Meggyőződésem, hogy nagy hiba azt hinni, s pláne hirdetni, hogy ez az egész népvándorlás szándékos, előre elhatározott, megtervezett és tudatos. Meggyőződésem, hogy az egész emberiséget érintő és törvényszerű válság betetőződéséről van szó.  Mivel a probléma globális, a megoldás is csak az egészre irányulhat. Óriási változások elé nézünk. És, ha mégis létezik összeesküvés, biztosak lehetünk abban, hogy hatnak a mindent kiegyenlítő „történelmi mélyáramlatok”. (Grandpierre K. Endre)

Összeesküvés a fehér faj(ta) ellen?

A különböző emberi rasszok és fajták keveredése sok-sok történelmi szituáció természetes velejárója. (Mesztic, mulatt, kreol, afroamerikai, stb.) Ma ugyan perverz módon, minden eszközt kihasználva gátlástalanul gerjesztik a fajta-keveredést, meggyőződésem, hogy a mostani népvándorlásnak semmi köze ehhez. Feltűnő, hogy a fenti jelszóval ijesztgetőknek, két egymásnak kicsit ellenmondó állításuk van. Félnek a fajtakeveredéstől, a fehér ember eltűnésétől. Másrészt félnek attól, hogy a migránsok nem asszimilálódnak, még csak nem is integrálódnak a befogadó társadalomba. Sőt, gettósodnak. A népvándorlás elsöprő erővel hozta felszínre azt a tovább elhallgathatatlan tényt, hogy az európai fehér embert a saját civilizációja (kényelemszeretete, jóléti sovinizmusa, egoizmusa) visszafordíthatatlanul impotenssé, meddővé tette. Ha eltűnik, önmagát okolhatja. Azt sem lehet tovább elhallgatni, hogy az európai fehér ember nem csak magát írja ki a történelemből, de a súlyos felelősség terheli a mostani népvándorlás előidézésében.

A szudáni fehér-kukorica története egy iraki agrármérnök barátom doktori disszertációjának a témája volt: „Egyszer volt, hol nem volt… Volt egyszer egy ország, valahol Afrikában. Népének a fehér kukorica adta a munkát és az élelmet. Mígnem egyszer csak megjelent a jóságos fehér ember, az amerikai nagybácsiaki úgy visz, mintha hozna – és így szólt: Drága fekete testvérem, ne fáradj olyan sokat ebben a rekkenő melegben. Van nekünk annyi fölösleges búzánk, hogy szívesen segítünk nektek! És özönlött a segély-búza! A fehér kukorica elfelejtődött. (Mint a magyar paraszt, aki már nem tudott mit kezdeni a kárpótlásban visszakapott földjével.) A nép már azt is elfelejtette mikor kell vetni, milyen sor és tőtávolságra. Telt, múlt az idő. Egyszer aztán a jóságos fehér ember így szólt: Drága fekete testvérem! Nem tudunk több búzát adni, csak, ha megfizeted az árát. Ha nem tudsz fizetni, vegyél fel kölcsönt, annak fedezete legyen a földed, majd mi termelünk búzát is, fehér kukoricát is. Azóta a drága, fekete testvér kicsi kínai műanyag piramisokat, és más csecsebecséket árul a bazárban.” S a telhetetlen hódítók világszerte felszámolták a szerves társadalmakat, (ehhez nem kellett összeesküvés, elég volt a gátlástalan birtoklási vágy) ezzel olyan problémákat keletkeztettek, amelyek korábban nem léteztek. Megszűnt az önellátás-, önfenntartás,- önvédelem képessége, a hagyományos törzsi népességszabályozás, a társadalom természetes, egészséges hierarchiája, amiben bizony nem volt mindenkinek szavazati joga, és mégis minden működött.

Mi a csodálni való azon, hogy a harmadik generációs migránsok Európában nem elég hálásak? Nem illeszkedtek be igazán? Ha komolyan vesszük, hogy a fehér ember, (a kaukazoid-europid fehér) Európa illetékes lakója, akkor talán kiadhatnánk a jelszót: minden keresztény fehér ember térjen vissza az európai őshazájába, azaz jöjjön haza minden fekete, sárga, barna, vörös földrészről, melynek nem őslakója! Ő népesítse be újra Európát. Adja vissza az életteret az elüldözötteknek, ők majdélhetővé teszik a fehér ember által tönkretett, kirabolt szülőföldjüket.

Valahogyan képtelen vagyok az európai-fehér-keresztény kultúrával azonosulni! Az EU-ellenes röplapunkon a szöveg 2003-ban: Mit adott nekünk Európa az elmúlt ezer évben? Erőszakos keresztény hitre térítést, sorozatos cserbenhagyást, déli haragszót, Trianont, bolsevizmust, liberalizmust, kapitalizmust, gazdasági embargót, adósrabszolgaságot, nyitott társadalmat nemzetközi maffiákkal, kábítószerrel, menekültekkel, azaz semmi jót. Trianonban is csak jóságos fehér emberek ültek az asztalnál! Igazságtalan démonizálás az „iszlamista”!Miért is nevezik Iszlám Államnak ezt a valamit, aminek nem csak, hogy semmi köze az iszlámhoz, hanem mintha épp azért hozták volna létre, azért nevezik „iszlámnak”, hogy féktelen gyűlölet ébresszenek az iszlámhívőkkel szemben, és páni félelmet keltsenek a keresztényekben. A párizsi merénylet is, képletesen szólva nagyon sok sebből vérzik. Mint, ahogyan máig nem ismerjük az 9/11 valódi történetét sem. Mitől „iszlám” például a lefejezős német rapper?1993-ban a szkínhedeket démonizálták. Három, börtönből szabadságolt cigányasszony agyonvert egy 15 éves kopasz magyar gyereket (gyermekorvos édesanya egyetlen gyermekét!), több magyar félre-néző szeme láttára. Büntetlenül megtehették, mert kopasz volt az áldozat, ilyen volt a közhangulat.  Most a jobbikos operatőrnő megrugdossa, fölbuktatja a menekülőket. Őket megfullasztani, elgázolni, megrugdosni nem bűn.

Milliós tömegek tengődnek menekülttáborokban, több generáció óta. Milyen életkilátásaik lehetnek? És a szerencsétlenek nem gondolnak bele, hogy Európában is ugyanazzal a fehér emberrel találkoznak, ugyanabban a politikai, és gazdasági rendszerben találják majd magukat, mint aki, ami elől elmenekülnek. Ha a fehér ember sértve érzi magát, mondván, nem ő az ok, hiszen ő is csak áldozata aszíntelen, a szürke háttérhatalom telhetetlenségének, - jusson eszébe, hogy végül is, igenis: haszonélvezője volt a rettenetes gyarmati kizsákmányolásnak! Magyarország csak annyiban kivétel, hogy ugyan nem volt gyarmattartó, viszont ma ennek az unióscsapatnak az elkötelezett tagja, leghívebb védelmezője, elitünk az uniós pénzek igazi haszonélvezője.

Összeesküvés a keresztény, fehér Európa ellen?

Történelmi tény, hogy a modern Európa népeinek kultúrája egyrészt zsidó-keresztény alapokra épült. De mit jelent ma a keresztény-fehér-európai kultúra? Talán a Charlei Hebdo és az Eurovíziós Dalfesztivál? Meggyőződésem, hogy a migránsválságnak a valláshoz sincs semmi köze. Mint, ahogyan nem is rasszista. Mivel a politikai-média-kampány vallási-kulturális-etnikai problémának tűnteti fel a migrációt, nem árt hangsúlyozni: Bármely vallás hívei nem tudják reálisan megítélni a másik vallás világát. Ezért is lenne indokolt minden világvallás valódi történetének, dogmáinak, a mögöttük megbújó politikai céloknak, valamint híveinek a mai embertelen, igazságtalan világrend kialakulásában, fenntartásában való felelősségét feltárni. Annál is inkább lehetne, sőt kellene, épp itt az ideje erről végre nyíltan beszélni, mert a mai modern ember tulajdonképpen nem vallásos. Viszont meggyőződése ellenére, és a „vallás tényleges távolléte ellenére kitart egy látszat mellett,” melyben már nem hisz, és aminek már „objektíve nincs történeti valósága, jelenléte.” „Az áltatásnak, képmutatásnak milyen szörnyszülöttje a modern ember, aki ennek ellenére nem szégyelli, hogy még kereszténynek hívják?” (Hamvas Béla)A szekularizálódás természetesen nem csak a keresztényekre, de az iszlám hívőkre is igaz, akik bizony gyakorta becsapják Allahot még a Ramadán idejénis. Valószínű, hogy a szekularizáció elvezet odáig, hogy lelepleződik és elveszti varázsát a választott- és mártírnép mítosz is, komolytalanná válik, túllép rajta a történelem. (Úgy cc. 2500 évvel ezelőtt, Ézsdrás nevű héber pap Babilonból visszatérve Jeruzsálembe, hihetetlen politikai éleslátással megújította a zsidó vallást, és feltette a kipát a glóbuszra. Miben van a zsidóság legfőbb ereje, kérdezhetnénk. Természetesen a kereszténységben. Ugyanis, amíg minden keresztény templomban, - legyen az bármilyen szekta-változata -, azt hallja a hívő, hogy Isten választott népe a zsidó, és Jézus a zsidók királya, akkor ne csodálkozzunk, hogy azt is hajlandó elhinni, hogy ők értenek mindenhez a legjobban, akár politika, akár művészet, akár tudomány... stb. Ha néhány magyar, pártus hercegnek is hiszi Jézust, az "isten-embert",  a világ keresztényei továbbra is a hivatalos, vatikáni kánon szerinti zsidó-keresztény igehirdetést hallják.) A vallásos hitét vesztő emberiségnek több lehetősége van. Máris tapasztalható a vissza-pogányosodás, ami alkalmat adhat az embernek arra, hogy ismét visszataláljon a kozmikus létezés élményéhez, és helyén értékelje az egyetlen és megismételhetetlen földi életet. Nagy kár, hogy nem a magyarság ebben az élenjáró.

Összeesküvés Magyarország ellen?

A magyarság elpusztításának, a magyar nemzet felszámolásának szándéka régóta létezik, és okai mélyen az őstörténetünkben gyökereznek. Elég utalni a Pozsonyi csatára, a Királygyilkosságokra, Trianonra, az EU-ra. Nagy hiba lenne azonban ezeket mind egyszerűen egy összeesküvés eredményének tekinteni. Tanulmányozzuk inkább komolyan azt, hogy a magyar nemzet vajon mely tulajdonsága miatt érdemelte ki ezt a kivételes figyelmet? A népvándorlással kapcsolatban a CÖF vezetőinek, magának Orbán Viktornak, a sok szóvivőnek és mélyen elkötelezett újságírónak talán az a legbecsesebb reklámszövege, hogy Magyarország egy összeesküvés áldozata. Szó sincs erről. A Fidesz-elkötelezett Orbán-hívők előszeretettel azonosítják a miniszterelnököt Magyarországgal és a magyar néppel. Az 1/3 szavazat és 2/3 hatalom ismeretében azonban kijelenthető, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Hiába a manipulált fotók rajongó tömegekről! Tehát, aki Orbánt és a Fidesz-politikát nem szereti, az nem a magyar népet, vagy az országot nem szereti. A népvándorlásnak az első perctől nem volt célországa Magyarország, tehát nem küldött ránk senki összeesküvő betelepülőket, Viszont, ha már annyira ragaszkodunk az összeesküvés-elmélethez, mondjuk el: Volt bizony egy nagy átverés, mégpedig 1989-90-ben, amikor a rendszerváltó pártok, többek között a Fidesz hathatós közreműködésével függetlenség helyett átrendezték Magyarország függőségi viszonyait. Aztán becseleztek bennünket a NATO-ba és az Európai Unióba, és még mélyebbre nyomtak az adósságba. Az pedig, hogy kerítéssel, hat pontos javaslatokkal, bírósági kvóta-perekkel, hangzatos nemzeti lózungokkal megúszhatjuk a problémát, naivitás.

„Te a migránsokkal vagy, vagy ellenük?” hangzik a rossz kérdés úton-útfélen. Erre a kérdésre nincs jó válasz. Tehát nagy kár összeveszni rajta. A választól függetlenül ugyanis a népvándorlás mindaddig nem szűnik meg, amíg az okai meg nem szűnnek. A valódi felelősök egyelőre lapítanak, sőt tovább kuszálják a viszonyokat. Egészen biztosan ott vannak minden felforgatásban, merényletben, terrortámadásban, hamis-zászlós akcióban. Kinyírták Szaddamot, Kadhafit. Tönkretették Irakot, Líbiát. Most Asszad feje kell! Kinek? Miért-is? Ha nincs válasz, nincs megoldás.

A hazai ellenzék, vagy éppen a tájékozatlanabb magyarok, előszeretettel hangoztatnak két történelmi hivatkozást. Az egyik, hogy a magyarság is betolakodó volt, amikor Árpád hont foglalt. A másik, hogy Szent István Intelmeiben az idegenek szeretetteljes befogadására int.

Ma már bizonyított és eléggé köztudott, hogy a magyarság a Kárpátmedencében őshonos. Az emberi civilizáció kezdetei óta magyar népek lakják. Az őshonosság, a bennszülöttség ténye meghatározó ama tulajdonságunk kialakulásában, amit végzetes és önveszélyes jóhiszeműségnek nevezhetünk. A lényeg, és a mai helyzetben nem árt hangsúlyozni, hogy eleink nem migránsként érkeztek ide, és szorították ki a Kárpátmedencéből a soha nem létezett szláv Szvatoplukot! Említést érdemel, hogy az elmúlt tizezer év alatt tizenkétszer vívtuk vissza a kárpáti őshazát. (Grandpierre K. Endre) Szent István természetesen soha nem írt Intelmeket Imre fiához, innentől kezdve érvénytelen, értelmetlen minden erre való hivatkozás. (Hogy kik írták, és milyen céllal? Hát ugyanazok, akik a Bibliát írogatták-átírogatták, különböző hamisítvány gyűjteményeket kanonizáltak pillanatnyi, vagy éppen hosszú távú politikai céljaik érdekében. Lásd: I. Miklós pápa „Pseudo-Isidor” Kódexét, vagy folyamatosan átírják, - mert megtehetik! - a történelmet, a múltat, hogy megfeleljen a jövőt illető szándékaiknak.)

A hivatalos magyar álláspontot a felszínesség, önteltség, rövidtávú gondolkodás, történelmi ismeretek hiánya, a jelen világpolitikai helyzet hibás megítélése, koncepciótlanság, hintapolitika, kapkodás, egymásnak homlok-egyenesen ellenmondó nyilatkozatok, egyfajta infantilizmus jellemzi. A médiumok, - minden látszat ellenére az un. ellenzéki is, - aktívan támogatják a kormány jelenlegi politikáját. A külföldi bírálatok is érdekesek. Sok-sok hamis állítással kvázi nemzetivé hitelesíti azt, ami nem az. Pl: A magyarországi kormányt az EU szétverésével vádolják, miközben a hazai vezetés tíz körömmel ragaszkodik az EU-hoz, azaz az eu-s forrásokhoz, aminek az elosztására teljhatalommal rendelkezik. Ha az EU valóban felbomlana, az nem a migránsok, vagy a magyarszabadságharcos kormány miatt lesz. (Érdemes talán itt utalni arra az ellentmondásra, hogy egyesek szerint az „összeesküvés” az EU szétverésére, mások szerint ennek az ellenkezőjére, az Európai Egyesület államok létrehozására irányul.) Ha szétesne ez az EU, az nem Európa végét jelentené!                          A magyar kormánynak a migrációval kapcsolatos politikájára valószínű később lesz érthető magyarázat. A schengeni határ, dublini egyezmény, genfi konvenció nem magyarázat. Nem volt meg bennük az egyeztetés képessége, és a kurázsi, hogy kihasználva a legalkalmasabb pillanatot, - mert volt! - átengedjék a népvándorlást! („A magyar kormánynak,  az ENSZ Emberi jogok egyetemes nyilatkozata 14.§-nak értelmében 2015-ben  át kellett volna engednie - ellenőrzés nélkül, mert az adott helyzetben az képtelenség! - a menekülteket! A menekültek nem hadsereg volt, nem volt szervezett csoport! És szállító eszközöket kérni hozzá, nem pánikba esni, nem barbár módon viselkedni. Világ-probléma volt, tudta mindenki. Orbán nem?” Rőczey J. János.)

Ha az EU nem tekinti közös kötelességnek a határvédelmet, akkor senki se kérheti számon tőlünk, ha feltartjuk a kezünket, és továbbengedjük a menekülteket a céljuk felé. Ehhez kellett volna bátorság! Ha eleve nem üldözik a menekülőket a határvadászok, akkor azok nem kényszerültek volna a zöldhatárra, akkor nem kellett volna kerítés. A kerítés persze nem akadályozta meg a párizsi merényletet. Úgy látszik, hogy ebben az Unióban nincsenek beszélő viszonyban a tagtársak. Miről egyeztetnek, ha ilyen kérdésekről nem is beszélnek? Akkor, végül is miért is van az EU?

Közben ilyen nyilatkozatok hangzanak el:

„Őrizni kell Magyarország függetlenségét!” (OV 2015. szeptember 30.) De hiszen nincs független Magyarország! A külügy, a hadügy, a pénzügy és a tömegtájékoztatás nincs a kezünkben, akkor mégis mit jelent a szuverenitás? Nota bene, a Fidesz az Alaptörvényben rögzítette Magyarország adósrabszolga státuszát! A magyar államnak maholnap föld-területe sem lesz. Kiknek a kezében vannak a vízcsapok, a gázcsapok, a pénzcsapok, az információ?

„Válogassuk szét a migránsokat menekültekre és gazdasági bevándorlókra!” Mégis, hogyan? A menekülteket befogadjuk, a gazdasági bevándorlót, (ha nem tudja megvenni a kötvényt?), visszatoloncoljuk. Mégis, hová? Számomra Szerbia: Szabadka, Zombor! Újvidék! Embertelen, megvalósíthatatlan ötlet.

Ha csak egyetlen terrorista is akad köztük, mindet visszatoloncolni! (NGy) Azért kíváncsi lennék arra is, hogy Nógrádi György és George Spöttle biztoság-politikai szakértők felmenői mely korábbi migránscsoporttal érkeztek Mo-ra? A párizsi merénylet a migráns-kérdéssel annyiban függ össze, hogy össze lehet mosni a migránsokat és az IS zsoldosait. Hogy milyen aktívak lettek a titkosszolgálatok is a párizsi merénylet után! És előtte, mégis mit csináltak? Netán…

„Ha én szír hazafi lennék, otthon védeném a hazámat.” (HírTv, Szabadfogás)

Nagyon valószínű, hogy rengeteg szíriai fiatalember a behívó elöl szökött el. Ők tudják, hogy a Szíriában folyó háború nem az ő háborújuk. Ők csak a bekalkulált járulékos veszteség. Miután elsült a pisztoly a Twitteren, elindultak Németországba. Nem Magyarországra. Annak, aki ilyen megjegyzést tesz, valószínű nem tűnt még fel, hogy nincs már hagyományos háborúzás, szemtől szembe, kard, ki kard. Ma az ún. Hibrid-Háború (HH) a divat. Nincs hadüzenet, nincs háború, csak öldöklés van, és minden eszköz megengedett! A hibrid háború egyik „fegyverneme” az öngyilkos és egyéb merényletek, amik ritkán fordulnak elő, váratlanul csapnak le és a konkrét félelem viszonylag hamar oldódik, újra indul az élet. Erre hivatkozva természetesen jöhetnek a retorziók, a válaszcsapások, szükségállapot, idegen katonai megszállás.  A HH másik formája éveken keresztül folyamatosan gyilkolja és tartja rettegésben a kiszemelt hadszíntér lakosságát. Pl: Közel-kelet. A Nílustól az Eufráteszig… Hát ide kellene visszatoloncolni a nyomorultakat. És ezért nem jó az EU, és az ENSZ válasza a párizsi merényletre! (2015. 09. 17.) Olcsóbb, egyszerűbb, emberségesebb  és hatásosabb lenne a bombázásnál pl: megvonni az IS pénzügyi támogatását, megszűntetni a fegyverrel való ellátását, megszakítani vele a kereskedelmi kapcsolatokat.. stb, stb, stb. A szülőanyja csak tudja, miként fékezheti meg a saját csemetéjét!

Visegrádi Négyek 40 katonával segítik védeni az EU déli határát. 

Nehezen lehet nevetés nélkül végiggondolni, hogy idejön negyven derék Svejk Prágából a határt védeni, és most, a párizsi merénylet után az ő őrizetükre, magyar rendőröket vezényelnek.

Jó lenne komolyan venni, betartani az egyértelmű gondolatközlés, a kommunikáció Arisztotelész és Leibnitz által megfogalmazott törvényeit, mármint az azonosság, az ellentmondástalanság, a kizárt harmadik, és az elégséges alap törvényét. Vagyis, akik beszélnek egymással, ugyanazt értsék a használt fogalmakon, tehát ugyanarról beszéljenek. Napjaikban erre sajnos nem sok esély van. Hogy csak egy példát említsek: A „nemzet” és a „magyar nemzet” fogalmát mindenki használja. Kérdés: Tagja-e a magyar nemzetnek pl. Konrád György, Kertész Imre, vagy Farkas Flórián?

 

Összefoglalva:

2500 év után eljött a paradigmaváltás ideje.

A jelenlegi embertelen világrend összeomlása elkerülhetetlen.

A mindenre elszánt tömegeknek ebben döntő szerepe lesz.

A hatalom jelen birtokosai mindent elkövetnek, hogy az összeomlásnak ugyancsak ők legyenek a haszonélvezői.

A természet nem hagyja magát, egyre többször visszaszól.

Egyre több a dezertőr, aki megszólal. Felbátorodnak hiteles, jó emberek. (Lásd: Edward Snowden, Horváth András, Kenneth O’Keefe, Gerard Menuhin, Miko Peled)

(A legnagyobb, legerősebb hadseregben is történhet világmegváltó puccs!)

Jelen viszonyok között hazánkban még nem látni alkalmas vezetőt, de biztos: Ha eljön az óra, eljön az ember! Ma szellemileg alultáplált a kínálat.

A magyar nemzet különlegesen nehéz helyzetben van, mert nálunk a legkönyörtelenebb a nemzeti elnyomás. (Mert valaha volt, és erős nemzet volt!)

A magyarság jelen állapotában képtelen önmaga, és az ország megmentésére. Itt az alkalom megkeresni a testvéreinket. Lehet, hogy nem is keresztények, hogy nem is fehérek!