„…Hogy hazánkban is mindig veszélyesnek és tűrhetetlennek ismertetett a zsidóság, bizonyítja az, hogy már az 1578-ik IItc3.§-a sürgeté, hogy a ’sidók minél előbb kimenjenek a honból, s addig is kétszeresen fizessék a keresztényekre rótt közadót és többi terheket…”

— (Ónody Géza: Tiszaeszlár)

2016. november 2-án az Országházban az Igazságügyi Bizottság ülésén a napirendi felszólalásában Dr. Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő emlékeztette a Fidesz és a Jobbik képviselőit választási ígéreteikre. Mindannyian ígéretet tettek választóiknak, hogy igazságtétel lesz !

Ugyan, ez mind eddig elmaradt, de most lehetőségünk van, hogy Budaházy György és a Hunnia csoport ellen az égbekiáltóan igazságtalan ítéletet amnesztiával (eljárási közkegyelem) orvosoljuk .

Az előterjesztő Hegedűs Lorántné országgyűlési képviselő (Jobbik) és a beadványt szakmailag is támogató Dr. Morvai Krisztina büntetőjogász és nemzeti jogvédő, bátran érveltek a politikai foglyok ügyében. A másik előterjesztő, Toroczkai László a Jobbik alelnöke is jelen volt a vitán.

Morvai és Toroczkai bizakodóan nyilatkoztak arról, hogy a kormánypártok nem zárkóztak el az amnesztiára vonatkozó beadvány további megvitatásától.

– Abban reménykedtem – mondta Morvai, hogy elfogadják a képviselőtársaim javaslatát és tovább léphetünk az amnesztia megtárgyalására, vagy, azonnal rá is térhettünk volna, – mi szívvel-lélekkel kiállunk az amnesztia mellett. – Azonban, mint ahogy Budaházy szokott fogalmazni: – a pártokrácia, a pártoskodás messze áll a magyar néplélektől.

A javaslatot végül nem szavazták meg, Toroczkai László mégis pozitívan értékelte, hogy a bizottsági ülésen senki sem szavazott a határozati javaslat ellen. – Bizakodó vagyok, – mondta – mert meglepően nyitottnak mutatkoztak a bizottság kormánypárti tagjai javaslatunkra.

A Jobbik igennel, a Fidesz konkrét törvényjavaslatot várva – tartózkodással szavazott, az MSzP pedig nem szavazott.

Több száz magyar ember jött el az Országházhoz, akik nem értenek egyet a bebörtönzött és első fokon, nem jogerősen összesen 125 év fegyházra ítélt 17 magyar hazafi büntetésével.

Morvai Krisztina és Hegedűs Lórántné Enikő érveltek a leghatározottabban az amnesztia mellett. Szakmaiságukhoz nem fér kétség, hiszen a bizottsági tagok nem vitatták felvetéseiket.

A mai nap örömmel és lelkesedéssel töltött el, mert úgy érzem, megnyílt a remény az igazságtételre. – mondta el Morvai Krisztina, majd hozzá tette: – Vége lesz annak a tarthatatlan helyzetnek, hogy a saját hazájukat lekurvázók, saját magukat is hazugnak nevezők, szemkilövetők szabadon vannak, míg a velük szemben nemzeti ellenállást gyakorlók börtönben.

Toroczkai úgy fogalmazott: – Esély nyílt a párbeszédre, de ne feledjük, hogy 7 évvel az 1956-os forradalom után még a kommunisták is kegyelmet gyakoroltak! A Gyurcsány-kormány ellen kiálló hazafiakat pedig immáron 7 éve sanyargatják, vagy éppen tartják rabszíjra fűzve. Önzetlenül, bátran ki kell állnunk egymásért, nem szabad, hogy az önzés, vagy a közöny eluralkodjon köztünk. Magyar szolidaritás nélkül nem lehet nemzeti feltámadás! NEM ADJUK FEL! - Mondta el a Kossuth téri lelkesítő beszédében.

Az Igazságügyi Bizottság tárgyalási napján Répássy Róbert, Igazságügyért felelős államtitkár a bizottság elnöke elmondta, hogy személyesen Ő sem ért egyet Budaházy György és 16 társa elleni elsőfokú ítélettel. Az ügy érdekében nyitottnak mutatkozott a kompromisszumra, és remélhetően tovább tárgyalják a Jobbik módosító javaslatát. Az államtitkár szerint jelenlegi formájában nem értelmezhető a Jobbik határozati javaslata, mivel az nem tartalmaz konkrétumokat. – majd azt kérte, hogy a kérést ne helyezzék a Bíróság hatáskörébe, hanem adja az Országgyűlés kezébe a közkegyelemről szóló határozati javaslatot.

Toroczkai kinyilvánította, hogy Ő maga is a közkegyelem mellett szavazna, és javaslatot tesz a Jobbik elnökségének arra vonatkozóan, hogy a Jobbik fogalmazzon meg Morvai Krisztina szakmai útmutatásaival egy újabb törvényjavaslatot, hiszen az EP képviselőasszony jogi érveléseivel szemben, nem tudott az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága ellenérveket felsorakoztatni.

A Jobbik elnöksége hosszasan vitázott arról, hogy törvényjavaslat, vagy határozati javaslat szerepeljen a beadványban. Végül az utóbbi mellett döntöttek éppen azért, hogy tágabb mozgásteret biztosítsanak a Fidesz számára. Ha ez javaslat a Parlament elé kerül, úgy módosító javaslatokkal is élhetünk - mondta el nyilatkozatában Toroczkai László.

A jobbik javaslata az volt, hogy enyhítő körülményként kell értékelni a 2006 és 2010 közötti politikai indíttatású cselekményeket a Hunnia perben.

Részlet a beadványból:

"A Hegedűs Lórántné, Volner János, Z. Kárpát Dániel és Sneider Tamás által aláírt határozati javaslat lényegében - a 2006-2010 közötti, az állam által indokolatlan önkényt megvalósító fellépés idején elkövetett, politikai indíttatást is magukban hordozó cselekmények megítélésével kapcsolatos jogszabály-módosítások szükségességéről szól.

A határozat értelmében a 2006. szeptember 17-e és 2010. május közötti időszakban a kormány elleni tiltakozás keretében elkövetett cselekmények értékelése során enyhítő körülményt jelentene, hogy az elkövetők motivációja a saját maga által is elismerten hazug és ez által a választói akarattal nyilvánvalóan szembehelyezkedő kormánnyal szembeni fellépés volt.

A kormánynak meg kell vizsgálnia egy olyan törvénymódosítás előterjesztésének lehetőségét, amely szerint a már lezárult eljárásokban lehetséges legyen az ítéletben foglalt büntetések mellőzése vagy mérséklése – derül ki a beadványból."

Morvai Krisztina az Igazságügyi Bizottság előtti felszólalásában ekként érvelt: – a mai helyzet tarthatatlansága, hogy Gyurcsányék szabadlábon, Budaházyék börtönben! Ez elviselhetetlenül igazságtalan, ezt az áldatlan helyzetet orvosolni kell! Érvelésem alatt végig tartottam a szemkontaktust a képviselőkkel, akik szemlesütve hallgattak, amikor szembesítettem Őket az igazságtételre vonatkozó választási ígéreteikkel. Majd felhívtam a figyelmét a Fidesz, valamint a Jobbik képviselőtársaknak arra, hogy mindegyikük a nemzeti ellenállás jóvoltából került a Parlamentbe.

A két párt képviselői helyeselték az elképzelést, hogy az igazságtétel eszköze most a közkegyelem, azaz az Országgyűlés által alkalmazható eljárási kegyelem.

Morvai Krisztina bízik abban, hogy mind a Fidesz, mind a Jobbik képviselői felismerik, hogy a már több évet börtönben eltöltött és hét éve büntetőeljárás alatt álló Budaházy György és a Hunnia csoport tagjainak nyújtott amnesztia tükrözné választóik akaratát.

Morvai Krisztina Igazságügyi Bizottságban elmondott beszédéről készült felvételt, a honlapján meg lehet tekinteni: http://www.morvaikrisztina.hu/ - később az oldalra folyamatosan feltöltik az ülésen rögzítetteket. - Rendkívül tanulságos látni a képviselők (Fidesz, Jobbik) reakcióját az elviselhetetlen igazságtalanság korrigálására alkalmas amnesztiáról.

– Kérem a Fidesz és a Jobbik szavazókat egyaránt, hogy országgyűlési képviselőiknek levélben vagy személyesen fejezzék ki akaratukat Budaházy Györgynek és a Hunnia csoport tagjainak adandó amnesztiával kapcsolatosan. Pl: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. stb. email címeken. Ez után felkérte a sajtó és a média képviselőit, hogy folyamatosan közvetítsék a nyilvánosság felé az amnesztia-vitát.

Budaházy felesége, gyermekeik és testvére Edda, valamint a Hunnia per három szabadlábon védekező elítéltje, megfigyelőként szintén jelen lehettek az ülésen. Ők úgy látták, hogy a bizottság tagjai Morvai Krisztina szakmai érvelése alatt lehajtották fejüket – talán szégyenükben? Tény, hogy a képviselőasszonnyal senki nem szállt vitába.

A két párt képviselői a nemzeti ellenállás vállán került a Parlamentbe – együtt tüntettünk a Meggyessy – Gyurcsány - Bajnai kormányok ellen. Együtt szívtuk a könnygázt, közösen éltük át a rendőrterrort, de akkor még nem volt téma, hogy ki milyen párthoz tartozik, mindenki nemzeti érzelmű volt.

Morvai Krisztina a következőket vázolta a bizottság előtti felszólalásában: – Ha önök az amnesztiára nemet mondanak, és azt akarják, hogy Budaházy György és 16-társa – ki tudja meddig még – vonuljanak börtönbe, akkor álljanak a nyilvánosság elé, mondják ki az emberek előtt és vállalják, hogy a döntésük! – Ez a mondat zavarba hozta a képviselőket. - Répássy Róbert igazságügyi államtitkár (Fidesz) ez után kimondta, hogy Ő az amnesztiát tartja helyesnek.

Répássy csak azért tartózkodott a szavazástól, mert szerinte a Jobbik beadványa jogi szempontból nem tiszta, számára értelmezhetetlen. Ezt követően az ülésen szenvedélyes beszédet tartott arról, hogy miért tartja helyesnek az amnesztiát. Majd megijedt saját hangjától, visszafogottá vált és elismételte pártja sokszor elmondott szövegét arról, hogy ők már 2006-ban is elmondták, hogy elítélik a tüntetők oldaláról az erőszak minden formáját. – Ekkor Morvai azt felelte, hogy ez esetben sürgősen szedjék le az összes 1956 szabadságharcára emlékeztető és a fegyveres harcokban részvevő forradalmárok plakátjait, amelyeket elhelyeztek szerte az országban!

A tüntetőknek tartott beszédében Budaházy Edda elmondta, hogy a lelke fáj, hogy a testvérének börtönben kell lennie. Beszéde közben elcsuklott hangon, könnyeit nyelve mondta el, hogy ha a történelmünkbe visszatekintünk, a mindenkori hatalom folyton a hazafiakat börtönözte be, és mára már szinte természetessé vált ez az állapot. A szabadságért nagy árat kell fizetni, hiszen a kettős mérce működik, amit a Hunnia-per esetében a vád részéről figyelembe vesz a bíróság, ugyanazt, az elítéltek védelme érdekében elutasítja.

A tömeg a Kossuth tér mélygarázsánál gyülekezett. A demonstrációt szervezte és teremtett összhangot Göbl Gábor, Göbl György a Jogsértettek Egyesületének elnökének testvére. Felszólaltak: Budaházy Edda, Dr. Morvai Krisztina, Toroczkai László.

A felszólalások után fegyelmezett sorban elindultak Orbán Viktor miniszterelnök dolgozószobája felé és hangos skandáltak: – Szabadságot Budaházynak és a politikai foglyoknak! Amnesztiát! Budaházyt engedd el, Gyurcsányt küldd a börtönbe! – közben hun kürtök zúgtak a hazafiakért.

Korábban Budaházy György az alábbiakat írta Dr. Gaudi - Nagy Tamásnak a benyújtott javaslatról:

"A nekem megküldött határozati javaslattal az a bajom, hogy ez alapján semmi garanciát nem látok arra, hogy akár ugyanúgy 10 évre nem tud becsukni egy balos bíró, ha akar. Annál határozottabb dolog kell! Állást kell végre egyértelműen foglalni a parlamentnek, hogy mi volt 2006 őszétől. Ha a Fidesz fülkeforradalomra hivatkozik, akkor ismerje el, hogy forradalmi jellegű események és társadalmi hangulat volt, és ebben az esetben legfeljebb az állam követhetett el terrorcselekményt az állampolgárok ellen, de az állampolgárok az állam szervei, tagjai ellen nem! Ezt az egész terror-eljárást egyértelműen az MSZP-s boszorkánykonyhán főzték ki (ez is bizonyítva van a hivatkozott elemzésem végén), a rendőrség, ügyészség csak végrehajtotta. Egy ilyen klasszikus bolsevista koncepciót akarnak életben tartani ma is? Nem lehet a Gyurcsány rezsimmel szembeálló állampolgárokra terrorizmust értelmezni."

A politikai szándéknak és tetteknek, közelítenie kell az általános közakarathoz. Az emberek (képviselői szemszögből: a választók) azt akarják, hogy Magyarországon igazságos ítéletek szülessenek - a jog előtti egyenlőség érvényesüljön és ne pártpolitikai ítélkezéseket folytassanak a bíróságokon. Budaházy és 16 vádlott társa esetében a Bíróság, nem vette figyelembe a védők érveléseit a megalapozatlan váddal szemben – ami távol áll az igazságos ítélkezés fogalmától. Ez a körülmény, még kormánypárti körökben is sérti az emberek igazságérzetét. Ha ezt nem veszi figyelembe a végrehajtó hatalom és a jogalkotók eltekintenek ettől a jogi anomáliától, akkor ismét kialakul egy általános elégedetlenség.

 

Szabadságot Budaházynak! Szabadságot a politikai foglyoknak!

Buncsik Marianna

 

  • 2016-11-02_1
  • 2016-11-02_2
  • 2016-11-02_3
  • 2016-11-02_4
  • 2016-11-02_5
  • 2016-11-02_6
  • 2016-11-02_7
  • 2016-11-02_toroczkai