„…Az ÁVH feladatát csak úgy tudja ellátni, ha beosztottjait törhetetlen hűség, szeretet és ragaszkodás hatja át dicső Pártunk és szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs iránt…"

— (Péter Gábor, született Eisenberger Benő, az ÁVH parancsnokának utasítása 1951. május 21.

EgerAz Egerek Pártja egy ízben elhatározta, hogy a Párton belül Macskaműhelyt alapítanak. Cserében a macskák megígérték, nem fognak egyetlen egeret sem elfogyasztani, ellensúlyozásul csak az volt a kívánságuk, hogy az egérlyukak az új EU – szabványoknak megfelelően akkorák legyenek, hogy abban egy macska mancsa kényelmesen elférjen.

Erre a baráti kézfogások miatt van szükség – áll a macskák indoklásában. Az egerek ezt természetesnek találták, nem akartak a kirekesztés vádjába esni, és tekintettel voltak a macskák érzékenységére, és örömmel fogadták el azok javaslatát. A macskák további jóindulatukat még azzal is tetézték, biztosítják,  hogy az ő lakásuk ajtaján is beférnek majd az egérmancsok. Erre a politikai kiegyensúlyozottság, az átjárhatóság miatt volt szükség. Később aztán a macskák szánni kezdték ezt az erősen egyoldalú  ígéretüket. Az egyik - véletlenül éppen kék-fehér foltos egeret kinevezték Főegérnek, ennek utasításai alapján minden nap megfelelő számú egeret küldtek a Macskákhoz a takarítási, csizmatisztítási és egyéb háztartási munkákat elvégzendő.

A meghibásodott doromboló-készülékeket ingyér' javították, a lemerült akkumulátorokat naponta cserélték. Fel sem tűnt, hogy ezek a takarító egerek soha nem kerültek vissza a családjukhoz. De szívesen áldozták fel életüket, mert mint bűnös nép, ennyivel igazán tartoztak azoknak, akiknek oly sokat köszönhettek. Történelemórán tanították és pár perces film-bejátszásokon láthatták, milyen sok millió macska esett a bűnös egerek áldozatául! Mert az Egerek Népe bűnös nemzet kérem szépen, ezért aztán kárpótlással tartoznak a gonosz elődök leszármazottai, akik bűnbánattal a lelkükben vették tudomásul, hogy még hetven év után sem voltak képesek szembenézni elődeik szörnyű tettével.

Mi több: egyikük teljes családjával beköltözött – a macskába.

Ennek részleteiről későbbi jelentésünkben számolunk majd be.

 

(: Czékus Jób L-88 :)