"Nagy kéréssel fordulok RÁKOSI elvtárshoz:…ártatlanul…szenvedtem 10 hónapon keresztül, ártatlanul és indokolatlanul szenvedett a családom is, de rehabilitálva mégsem lettem, sőt, szabadulásom óta újabb igazságtalan ítéletek sújtanak…Kérem azonban, Rákosi elvtárs, ne értsen félre; én nem azért érzem a Párthoz tartozónak magam, mert a Pártban vannak még olyan személyek is, akiket inkább a becsvágy fűt, mint a lelkesedés a munkásosztály ügy iránt – nem!...azért akarok a Párt tagja maradni, mert ugyanabból a különös anyagból vagyok gyúrva, mint a többi kommunista, …nem tudok másért élni, mint a Párt!...Kérem, Rákosi elvtárs, bízzon bennem, és én nem fogok segítségére méltatlannak bizonyulni…"

— (Bauer Tamás édesapja, dr.Bauer Miklós, ÁVH-s főtiszt 1954.II.21.)

F E L H Í V Á S !

Elég legyen a megszállásunkból!

Szeptember 5-én a Belügyminisztérium előtt a Jobbik által rendezett demonstráción nemtetszésünket fejeztük ki az egyre agresszívabbá váló és követelődző idegen bevándorló tömeg jelenléte miatt.

Az elhangzottakból: Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere elkeseredett védharcot vív a déli határ szélén. A kormány részéről nem kap kellő segítséget. Sikerült a mezőőrség létszámát duplájára emelni, vagyis három főről hat főre! Közadakozásból egy járőrkocsit szereztek be. Ezzel próbálják visszaszorítani a benyomuló illegális migránsokat.

Honfitársaink! Aki teheti, amiben tud, segítsen!

Gyalázat az, hogy Martonfa polgármesterének le kellett mondania azért, hogy a helybéliekkel megvédhesse a települését. A kormányzat egy luxus befogadó állomást akar építeni Bosnyák Atilla András és a lakosság megkérdezése nélkül a település határába. Ez okozott felháborodást a helyi emberekben.

Vérlázító, hogy a migráns az adófizetőknek, azaz nekünk havi 135.000,- forintjába kerül, ezzel szemben a polgármester havi illetménye 90.000,- Ft. Bosnyák Atilla szavait idézve: -- összecsomagolom családom és beállok a bevándorlók sorába.

Követeljük, hogy az adófizetők pénzét ne a bevándorlókra, hanem a magyar emberek egészségügyi szolgáltatására és a magyar oktatás színvonalának emelésére, valamint saját országunk éhezőinek élelmezésére fordítsák!

A közfelháborodás hatására a 200 lélekszám feletti falu tiltakozása jeléül a polgármesterrel együtt tábort vert. Martonfa akciójával a polgármesterek 90%-a egyetért, de pozíciójukat féltve mélyen hallgatnak.

Hazánk megszállása nemzeti tragédia!

Megtartjuk Hazánkat, amelyet Őseink hagytak ránk örökül?

Összefogásra van szükség! Nincs helye a pártvitának!

Elérkezett a cselekvés ideje:

Követeljük, hogy azonnali hatállyal vezényeljék a déli határainkhoz a külföldön idegeneknek szolgáló magyar zsoldosokat, (példa erre az 1848-as szabadságharc) a rendőrség és a katonaság bevonásával a hermetikus határzár érdekében.

Követeljük a migránsok kitoloncolását, akár légi úton, bármelyik irányba!

A határvédők létszámának növelése érdekében a nyugdíjazott rendőröket, határőröket sürgősen állítsák a HON védelmének szolgálatába! Vissza kell állítani a határőrséget, a csendőrséget és a magyar gárdát --- teljes körű intézkedési joggal!

Amennyiben Hazánk határainak védelme nincs biztosítva, úgy KÖVETELJÜK A SZÜKSÉGÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT!

ÉLET VAGY HALÁL?!

HAZÁNK ÉS EURÓPA JÖVŐJE A TÉT!

Lelkiismeret’88.Csoport