„…az oláhnak már jellemében van a gyanakvó bizalmatlanság, az előítéletes butaság, melyhez a furfangos rosszakaratnak nem kis adagja járul; fennhéjázó, durva, midőn hatalomban van, kígyóként csúszó-mászó, és alázatos, midőn túl van szárnyalva, határtalanul gyáva az erőssel szemben, kannibálilag kegyetlen a gyengével való mérkőzésnél…”

— (Orbán Balázs: A Székelyföld leírása 1870.)

T R I A N ON

NEM MONDUNK LE -- NEM MONDUNK LE -- NEM MONDUNK LE

az elcsatolt területekről !

2020. június 4.

trianon

Ez év június 4-én lesz 100. éve annak, hogy Versailles-ban, a Nagy Trianon palotában szétszabdalták a történelmi Magyarországot!

Égbekiáltó igazságtalanság!

„Üzenem az otthoni hegyeknek: a csillagok járása változó.

És törvényei vannak a szeleknek, esőnek,

hónak, fellegeknek és nincsen ború, örökkévaló”

Wass Albert

Hívunk 2020.június 4-én 15.30 órára a Kossuth térre!

Tiltakozzunk a 100 éve tartó gyalázatos Békediktátum ellen!

A kormány a Parlamentben emlékülést tart. Cselekedni mikor fog?! 2016. november 30-án Dr. Grespik László elsőként nyújtotta be a magyar kormánynak a Trianoni Békediktátum Felülvizsgálati kérelmét. Sajnálatos, szomorú tény, hogy ez ügyben semmilyen hivatalos intézkedés, tájékoztatás nem született (a lakosság felé). A média hallgat, Dr, Grespik László pedig hirtelen elhunyt. 2017. június 4-én Dr. Gaudi Nagy Tamás alkotmányjogász ismételten beadta a Felülvizsgálati kérelmet a magyar kormánynak. Ez is a szemétkosárba került? Ki tud erről? Ennek volt média visszhangja?

Követeljük a magyar kormánytól, hogy 2018.-ban az M.V.SZ. által indított Trianonról szóló Nemzeti Konzultációt aláíró százezrek akaratát figyelembe véve kezdeményezze a megfelelő nemzetközi fórumon a 100 éve a Világ szégyenét megtestesítő Trianoni Békediktátum felülvizsgálatát! Minden magyar szíve dobbanása:

NEM, NEM, SOHA! Nem törődünk bele, és nem fogadjuk el véglegesnek az országok közötti békétlenséget hozó, generációkon átívelő fájdalommal teli életet eredményező égbekiáltó, gyalázatos irományt!

L elkiismeret’88.ElnökségMAGYAROK, HONFIAK!


16.30 órakor egy percre álljunk le a járműveinkkel, -- tegyük le kezünkből a szerszámot, egyebet, és mondjuk:

NEM, NEM, SOHA!

Küldjünk fohászt -- kérjük Üstengrit, és Boldogasszonyunkat, hogy segítse, áldja meg a vérünk, közös gyökerünket, közös életünket.

2020.Napisten hava