„…a jelen kor miniszterelnök-diktátorai részéről a gój népek türelmesen elviselnek és elszenvednek olyan visszaéléseket, amelyek legkisebbikéért húsz királyt is lefejeztek volna…"

— (Cion Bölcseinek jegyzőkönyvei, III. Jegyzőkönyv)

 

2016. szeptember 25-én 11 órakor Makkosmárián a Fogolykiváltó Boldogasszony kegytemplom melletti ligetben jöttünk össze fohászunkat elmondani.

A hozzánk érkezőket Tölgyesi Jánosné Magdi fogadta.

„Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti! Miközben demokráciáról, jogállamról, nemzeti együttműködésről prédikál a hatalom, aközben a legnagyobb jogsértéseket követik el. E szomorú tény hozott el minket a Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz. Az együtt mondott Fohászunk erejével kérjük segítségét Fiaink szabadulásáért.”

Ezután a Boldogasszony Anyánk régi jó Ősanyánk c. éneket együtt elénekeltük.

„Szóval szólítalak, áhítattal hívlak Ég-föld teremtője, BABBA szép Boldogasszonyunk,

Erdőket, hogy füllel hallgasd, Mezőket, hogy szemmel tarthass.

Adj erőt égi jó Anyám, lerázni sok terhemet, kínzó keservemet, oltalmazd lelkemet!

Boldogasszony, égi ősöm,Téged hívlak örökösön. Égi anyám maradj velem!

Légy ma is végzetes bajunkban segítségünkre ABBA Atyám és BABBA égi Édesanyám BAU-DUG-ASSAN-nyunk! Gyomlálj ki nemzetünkből irigykedőt, áskálódót, okoskodót, pártoskodót, árulkodót, hazudozót, szenteskedőt, bajkeverőt, zsebre honfiskodót, hogy Hozzád szíthassunk egyetértésben, miképpen tőlünk várod: törvényben törvényesen, törvénytelen emberségesen, Hozzád mindig hűségesen! Így legyen!

Ősi hitvilágunk szerint az esztendő körének számos Boldogasszony- arca ismeretes-- mindig más-más minőségét, erényét mutatja meg. Életünk minden fontos helyzetét átszövi a Boldogasszonyság. BABBA egyetlen asszonyerő, megnyilvánul a fogantatáskor az élet hajnalán, ekkor az óhajtás betelik az óhajtottal.

Születésnél, legényavatásnál, pártába avatásnál és eljegyzéskor – mindig jelen van. Halálunk óráján BABBA jön el, hogy a siratóasszonyok imáival átvezessék lelkünket a „nagy vízen”.

A változások időrendjében elérkeztünk a FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONY ünnepköréhez. Mondjuk el együtt ezen a kegyeleti helyen FOHÁSZ-unkat.”

Ezt követően elénekeltük a „Boldogasszony dicsértessék” és elmondtuk a HUN IMÁT. Befejezésül elhangzott a Székely Himnusz és a Szózat. Magdi egy ősi áldással búcsúzott:

„Legyen áldott Benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a Nap sugara és melegítse fel szívedet!”

A meghitt percek után a fák lombjai között átszűrődött napsugár még marasztalt, beszélgetve sétálgattunk.

 

Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői
Lelkiismeret’88 Csoport