„…Egész helységeket tudok, ahol a szegény földmívelő nép nem magának, de a kortsmáros zsidónak szánt, vet, arat. Ezen néptípusnak, kit vallásának különössége századok óta megtartott anélkül, hogy azon nemzettel, kiknek közepette, mint a növény tápláló nedvét elvonó gomba él, egybeolvadott vagy a nationalizmushoz csak egy gondolattal is közeledett volna…”

— (Kossuth Lajos)

Solymosi Eszter Siremleke TiszaeszlaronAz imádságokkal kegyelmi állapotot élünk át. Megerősített tudatomban, hogy a Jézusi golgota a magyarság golgotájával azonos! Az éjszakai imádság közben emlékképek sora villant fel a Jézusi szenvedés és a sok magyar fiatal értelmetlen véráldozata kapcsán.

1. Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
5. A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.
7. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, a hol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.

13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
15. Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.”

Mózes II. könyve 12. rész

 „Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni a husvéti báránynak.”

Lukács Evangyélioma 22.7.

A zsidó purim és pészah ideje egybeesik a keresztény Húsvét, helyesebben Feltámadás ünnepével és az azelőtti készülődéssel. Pészah ünnepének alapja, hogy az ún. Egyiptomi fogságból szabadultak az egyiptomiakat ért sok csapás, gyilkosság és kifosztásuk árán. Purim pedig a perzsák közötti mészárlás és a zsidó hatalom megerősítésének ünnepe. Az egyiptomi esetben megölik az áldozati bárányt, és az ő vérét kenik a házakra, hogy megvédelmezzék magukat, és kedvezzenek bosszúálló istenüknek. Vajon Jézus Krisztus és a keresztény magyar szűz leányok vérét is ezen rituálé okán ontották ki?

Solymosi Eszter tiszaeszlári kislány gyalázatos véráldozatának emléke nagyon felkavart, másfél évtizede nem hagy nyugodni! Solymosi Eszter történetének szándékos elhallgatása, feledtetése, az igazság kétségbe vonása felháborít! A Magyarországon a jogszolgáltatás alatt ekkor rendült meg a föld, mert a 60 millió forint kölcsön kamat későbbi megfizetési kérelmének elutasításával zsaroló Rotschild miatt, Magyarország magára hagyott egy árva kis magyar libapásztorlányt, Solymosi Esztert.

Hány ilyen cinkos elhallgatása volt, a magyar néppel szemben elkövetett bűnöknek?

A   XX. század kiemelkedő bűne  Hazánk trianoni ország csonkítása, szétszabdalták és szétrabolták  „Isten országát” a Kárpát medencét, és egyben az Apostoli királyságot is megszüntették. XXI. század első nagy bűne, hogy 2002-ben elkezdték az eu-s csatlakozási propagandát, melyről már akkor tudható volt, hogy ez nem a magyarság érdekeit szolgálja, vagyis hamis képeket festettek elénk, hazudtak, félrevezették a lakosságot az ország akkori és jelenlegi vezetői.  Ezért indultam 2003. március 31.-én Árpád napján a budapesti Árpád kilátótól felvilágosító szándékkal a „VÉRES KARD” országos körútra (2003. április 10.-éig), mivel valós tájékoztatást az ország nem kapott az illetékes liberális „eu-s” szekértolóktól.

Utam során több történelmi helyet bejártam, amelyek a magyarság szempontjából sorsfordító mérföldkövek voltak.

Így nem maradhatott ki – többek közt – Tiszaeszlár sem, ahol felkerestem Solymosi Eszter sírját, és kegyeletem jeléül nemzetiszínű szalaggal átkötöttem a síremléket, elmondtam a HUN imát és a Boldogasszony Anyánkat. Azóta is minden évben április 1.-én megemlékezem Solymosi Eszterről, a magam és a Lelkiismeret ’88 Csoport nevében, több szervezettel együtt.

 

Solymosi Eszter Siremleke TiszaeszlaronSolymosi Eszter síremléke Tiszaeszláron, 130 éve történt

Emlékezetes számomra a 2003-as pünkösdi ünnep Csíksomlyón.

Hangulatát csak az tudja, aki a virrasztáson átélte az „Istenvárást”.

A Napba öltözött Boldogasszony megérkezett a „pír”-ban, s előttünk szülte  meg bíborból szent fiát a Fény-Fiát, aki a Teremtő szándéka szerint a Világ Világosságát hozza el számunkra. Imám meghallgatásra talált.

Babba Mária által kinyitott fénykapu három színben jelent meg: szürke, bíbor és arany, ezek helycserével forogtak a Napban. Majd a Nap köré kirajzolódott Magyarország a Kárpátok határaival. Hihetetlen, de Boldogasszonyunk az égi kötényében egyben tartja országunkat. Eközben a turulmadár is megjelent a Napban. Pünkösd hétfőn,  Hatod helyiség  fogadójában, amely Tusnádfürdőtől  20 km-re délre van, elmeséltem a pünkösdi élményeket, majd Solymosi Eszter  szomorú, vérlázító történetét.  

A hallgatóságomból valaki említette, hogy itt a közelben Bardócon is van egy „Solymosi Eszter” akit Kolumbán Margitnak hívtak. Megdöbbentett e hír! Elgondolkoztató, hogy a Kárpát-medencében hány ilyen gyalázatos  eset történhetett?

Rögtön elindultam Bardócra, felkutatni az áldozat családját. Meg is találtam a Kolumbán házat, ahol egy kislány fogadott. Ő a földeken dolgozó édesapjához irányított, aki elmondta, hogy az ő testvére volt Margit, aki 1952-ben  Brassóban egy zsidó házban szolgált. Férfi elkísért a temetőbe a családi sírhelyhez.  A sírkövön a negyedik sorban olvasható Margitka neve:

 

KOLUMBÁN  MARGIT
1934–1952 

Elmondtam érte egy imát, és az ő sírkövét is átkötöttem egy nemzeti színű szalaggal.

Temetőből visszatérve a Kolumbán házba, Margit mostohaanyja megmutatja Margitka falon levő fényképét, melyen 18 éves.

Sóhajtások közepette mondja: „Margitka meghalt, pedig az esküvőjére készült. Azt mondták „öngyilkos” lett.

Brassóba kellett mennem azonosítani a holttestet. Borzasztó volt! Kis teste furcsán nyeklett-nyaklott.”

Akkor nem gondoltam arra, hogy nekem ezt egyszer majd meg kell írnom, de rejtélyes halála megtörténtének 60. évfordulója késztetett ezt leírni. 

         254

 

 Arcképe és Síremléke Bardócon

Margit mostohaanyja meséli, hogy van még egy „Solymosi Eszter”, akit Boda Juliannának hívnak.

Ő szintén Brassóban szolgált, ugyanabban a zsidó utcában ahol Kolumbán Margit csak 10 házzal odébb, és 14 évvel később történt az értelmetlen halál.

A Boda család síremléke Erdőfülén áll. 1966-ban, 20  évesen ő is „öngyilkos” lett! Sírján ez a felirat áll:

 

JULIÁNNA   1946 -1966
HIRTELEN HALÁLOM ROSSZ EMBER ÁLTAL

253

Arcképe és síremléke Erdőfülén

Két fiatal lánynak és még nagyon sok ismeretlen fiatal keresztény lány emlékének tartozunk azzal, hogy mindenkor megemlékezünk, és hírét tovább adjuk lányainknak, fiainknak, valamint

NEM  FELEJTÜNK!

Ezekre a bűnökre sincs bocsánat! Ne hagyjuk, hogy az igazi bűnösök büntetlenül maradjanak!

Krisztus Urunk mondá:„keressétek az igazságot és azt a háztetőkről is prédikáljátok”