„Minden érzéseddel szeresd földedet, mely szült, ápolt, s hantjával eltakar. Ám csak úgy lángolhat kebelünk drága hazánkért, ha ismerjük múltját és gyakorta látjuk elvonulni a dicsők fényes sorait… Emelkedjetek, buzogjatok, és hozzájuk hasonló lenni törekedjetek!

— (Magyar Történelmi Arcképcsarnok, 1902. Ára: 2 korona)

MelegRómeó és - Rómeó... válasszunk szekszuális irányultságot!

Melegfelvonulgatás, melegolimpia, melegbüszkeség... Budapest, a bűnös város melegben fürdik. Nem csak az időjárással... "Én népem, vezetőid tévútra visznek téged!" (Ésaiás, zsidó próféta könyve).

E Manci - Pál!

Legalábbis erre az eredményre jutott még a  '70-es években Mikes György kiváló író, amikor az emancipáció szó jelentését akarta elemezni, értelmezni. A jeles, akkor Londonban élő magyar író akkor még nem sejtette, amit mond, az egyáltalán nem vicces.

Akkor a még alakuló félben levő UNIÓ tizenkét aranycsillagon álló Máriát ábrázoló emblémával indult. Mára már Brüsszel főterén hatalmas Eurodollárt ábrázoló reklám éktelenkedik a Székház előtt. A Mammonisten imádata...

Szerte a világon valamennyi állam, de a legkisebb erdei néptörzsek is a családot tartják a társadalom legkisebb, egyben legfontosabb elemének.

Na, ennek fittyet hány az EU. Itt könnyű bármilyen, családellenes törvényt is elfogadtatni, hiszen csupán a lobbierő a fontos. Aki mögött sok képviselő áll, annak a javaslata kerülhet elfogadásra, függetlenül, hogy az a népnek jó-e vagy káros.

Aki a nyelvpolitika szintjén mesterfokon él - mert ne tagadjuk, a pedofília átmeneti értelmezése is csupán nyelvpolitika  -  egy mindenki számára elfogadhatatlan kifejezést, mint a pedofília  -  átkeresztelünk valamilyen elfogadható fogalommá, akkor ez bizony az UNIÓ-ban nagyon sikeres lehet.

"...Társadalmi nem a biológiai nemmel szemben. Azt akarják, hogy ne a biológiai nem, hanem az önkéntesen választott   n e m   legyen érvényben, és ezt így jegyezzék be a hivatalos iratokba is. A németországi egyetemeken már tanítják is a nemi orientáció szabad megválasztásának elméletét, mitöbb: megpróbálják átadni az óvodás és iskoláskorú gyermekeknek is. Mint minden más ideológia, ez is a nyelvi értelmezés összezavarásán operál, és visszaél az érték fogalmával.  A pedofilok most ugyanezt próbálják elfogadtatni és új fogalmakat is alkotnak. A pedofília mint gyermekmegrontás helyett most a  "nemzedékek közti intimitás és bensőségesség"  fogalmát használják. Az európai országokon belül még az az igyekvés is él, hogy jóval lejjebb vigyék a gyermekeket védő korhatárt, vagyis azt akarják elérni, hogy minél fiatalabb korosztályokkal lehessen szekszuális kapcsolatot létesíteni..."

(Gabriel Kuby.)

De hova hátráljunk még, már ami a toleranciát illeti?

Csakugyan ez lenne a túlszaporodó és egyre öregedő társadalom gondjainak megoldása? Mert ugye, a sokak által mintaképnek állított római birodalom bukása már akkor megkezdődött, amikor az emberi nemi szerepek kezdtek összecserélődni. Igen, és a túlszaporodott görög területeken a pedofília egyfajta erénynek számított.

Amikor a fiúgyermek elérte a tizedik évét, tanítójával vagy mesterével elvonult a hegyekbe  "gyakorlati" kiképzésre. A fiúgyermek ezt élete természetes velejárójának tekintve adta át aztán utódjának ezt a szokást. Tőlük majmolta át a sokak szemében "nagy" római birodalom felső vezetése. Ennek ellenére Rómában a család mégis központi szerepet viselt. Az egyszer bizonyos, a birodalom felbomlásában komoly szerepet játszott az eltévelyedett nemi élet is. És mert - noha Caesar és az arisztokraták házasságban éltek, gyermekeik voltak  - eközben ismertek voltak fiúszeretőik is.

Egyre jobban megfigyelhető, az emberek már nem tudnak komoly figyelmet fordítani sem a családra, sem a társadalmi életre, sem pedig egymásra. Az, hogy valaki homokos, és együtt él a vele egynemű személlyel, legyen az ő dolguk!

De amikor ezt már valamiféle gyönyörűségnek kiáltják ki és állami szinten propagálják, akkor erre már komolyan oda kell figyelni.

Vicc az '50-es évekből:  Kohn bácsit elfogják a határon, és beviszik az ÁVH-ra. Mondják neki: Kohn elvtárs, maga '19-es kommunista, miért akar disszidálni? Azt feleli az öreg: hát a homoszekszualitás miatt. Na de, Kohn elvtárs, tudjuk, hogy három unokája meg szeretője is van, pláne ebben a korban! Mit akar még? Nézzék - válaszol az öreg. A homokosság a nagyapám korában még halálos bűn volt, apám idején betegség, most azt mondják, mindenki válassza meg, kivel él. Hát azt hiszik, olyan hülye vagyok, hogy megvárom, amíg kötelező lesz?

Látjuk, a fenti vicc nem is olyan vicc, hiszen már nálunk is van olyan középiskolás tankönyv, amely a nemek összemosásával foglalkozik. Mégpedig mindez kormányzati pénzből támogatva! Csakugyan be kell vonni még fejletlen gyermekeinket ebbe a mocsokba? A ő személyiségük még nics kifejlődve, ezért aztán a felnőttek úgy tudják őket orientálni, hogy azt a gyerek észre sem veszi! Elsősorban Nyugaton erőltetik, hogy a pedolfíliát is vonják be az oktatási körbe.

E nemi szerepek - jól tudjuk - Ádám és Éva óta le vannak osztva. Ez megy a maga útján, nem kellene foglalkozni vele.

A Biblia is azt írja: kezdetben volt Ádám és Éva. (Nem pedig: Ádám és Béla!)

Igenám, de egyszerre megjelenik kisebb vétségnek számító pedofília, amit azonnal megpróbálnak mésként értelmezni. Így aztán egyre kevésbé szabad csodálkozni azon, hogy tizennégy éves lányunk, fiúnk nyelvespuszit váltva sétálgat a javakorabeli szakállas bácsival.

A nemi szerepek az ember emberré válásának ideején alakultak ki. Család nélkül nem volnánk emberek csupán főemlősök, noha még azok is családban élnek.

"...Emlékszem, odajöttek hozzám kicsfiúk, kotorásztak a sliccemben...hiába mondtam nekik, próbálkozzatok a magatok-korúakkal, ők csak tovább erőszakoskodtak. Végül megengedtem nekik..."

Hát nem megható? Mindezt Cohn Bandit írta le sajátmagáról. Erről a kifejező nevű emberről tudni kell, hogy az 1968-as párizsi diáklázadások egyik vezetőjeként vett részt azokban a zavargásokban, amelyek csaknem De Gaulle bukásához vezettek. Persze, midez lehetne csak a franciák dolga is, de ez a jelet férfiú ma az európai parlamentben osztja az észt.

"...Az ortodox zsidó közösség is igyekszik visszaszorítani, ami eddig gondosan őrzött titok volt, a pedofíliát...Ahol a zsidók a legnagyobb létszámban vannak egy helyen, Pl. New-Yorkban, a gyermekek szekszuális zaklatása már nem titkolható. Azok a kezdeményezések, amelyek bátorítják a gyermekeket, hogy panaszaikkal álljanak elő, mégis erőteljes ellenállásba ütköznek...ami halálos fenyegetéseket is eredményezett a zsidók részéről..."  -  mondja Ted Pike tiszteletes., USA.

Ettől már csak egyetlen lépés választ el, hogy mondjuk - a kutyával vagy kecskével is...legálissá tegye valamelyik Nyugat-Európa-i honatya, amelyiknek éppen ilyen szekszuális az irányultsága. Akkor büszke lehet, aki ezt teszi.  (És a Négy Mancs egyesület is illegalitásba vonulhat. )

Az ősi ortodox közösség  több mint kétezer évvel ezelőtt bátorította a pedofíliát. Hosszú időnek kellett eltelni, hogy ez a mindenféle tisztátalanság államának részévé vált, amely tisztátalanságot Jézus a farizeusok  belső lelkületének mondott. Ez el fog tartani mindaddig a napig, amíg Krisztus valóban kivezeti az igazi hívő zsidók tiszta és bűnbánó maradékát a nemzetközi zsidó uralom romboló hatása alól.

De addig  -  Ésaiás zsidó próféta szavai szerint Isten szava így hangzik:

"...Én népem, vezetőid tévútra visznek..."

 

(:Czékus Jób:)